Atacanad PLUS, ανεπιθύμητες ενέργειες

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach


Atacand PLUS: Αντιυπερτασικό ανταγωνιστής της αγγειοτασίνης ΙΙ + διουρητικό. Κάθε δισκίο Atacand PLUS περιέχει 16 mg σιλεξετιλικής καντεσαρτάνης (candesartan cilexetil) και 125 mg υδροχλωροθειαζίδη (hydrochlorothiazide).

Κατηγορία οργάνου συστήματος

Συχνότητα

Ανεπιθύμητη ενέργεια

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος

Πολύ σπάνιες

Λευκοπενία, ουδετεροπενία και ακοκκιοκυτταραιμία

Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης

Πολύ σπάνιες

Υπερκαλιαιμία, υπονατριαιμία

Διαταραχές του νευρικού συστήματος

Πολύ σπάνιες

Ζάλη, κεφαλαλγία

Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος

Πολύ σπάνιες

Ναυτία

Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών

Πολύ σπάνιες

Νεφρική δυσλειτουργία,

συμπεριλαμβανομένης της νεφρικής ανεπάρκειας σε επιρρεπείς ασθενείς

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου

ιστού

Πολύ σπάνιες

Αγγειοοίδημα, εξάνθημα, κνίδωση,

κνησμός

Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος, του

συνδετικού ιστού και των οστών

Πολύ σπάνιες

Οσφυαλγία, αρθραλγία, μυαλγία

Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης

Πολύ σπάνιες

Υπερκαλιαιμία, υπονατριαιμία

.

Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων

Πολύ σπάνιες

Αυξημένα ηπατικά ένζυμα, μη φυσιολογική ηπατική λειτουργία ή ηπατίτιδα

Διαταραχές του νευρικού συστήματος Πολύ σπάνιες Ζάλη, κεφαλαλγία

Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος Πολύ σπάνιες Ναυτία

Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών Πολύ σπάνιες Νεφρική δυσλειτουργία,

συμπεριλαμβανομένης της νεφρικής

ανεπάρκειας σε επιρρεπείς ασθενείς

(βλ. παράγραφο 4.4)

Οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθηκαν κατά τη μονοθεραπεία με υδροχλωροθειαζίδη, συνήθως σε

δόσεις 25mg ή μεγαλύτερες.

Κατηγορία οργάνου συστήματος

Συχνότητα

Ανεπιθύμητη ενέργεια

Παρακλινικές εξετάσεις

Συνήθεις

Σπάνιες

Αύξηση της χοληστερόλης και των

τριγλυκεριδίων

Αύξηση του BUN και της κρεατινίνης ορού

Καρδιακές διαταραχές

Σπάνιες

Καρδιακές αρυθμίες

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος

Σπάνιες

Λευκοπενία, ουδετεροπενία/

ακοκκιοκυτταραιμία, θρομβοκυτοπενία, απλαστική αναιμία, καταστολή του

μυελού των οστών, αιμολυτική αναιμία

Διαταραχές του νευρικού συστήματος

Συνήθεις Σπάνιες

Αίσθημα κενού της κεφαλής, ίλιγγος

Παραισθησία

Οφθαλμικές διαταραχές

Σπάνιες

Παροδικό θάμβος όρασης

Διαταραχές του αναπνευστικού

συστήματος, του θώρακα και του

μεσοθωρακίο υ

Σπάνιες

Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας

(συμπεριλαμβανόμενης της

πνευμονίτιδας και του πνευμονικού

οιδήματος)

Διαταραχές του γαστρεντερικού

συστήματος

Ασυνήθεις

Σπάνιες

Απώλεια ή ελάττωση όρεξης, γαστρικός

ερεθισμός, διάρροια, δυσκοιλιότητα

Παγκρεατίτιδα

Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών

Συνήθεις

Σπάνιες

Γλυκοζουρία

Νεφρική δυσλειτουργία, διάμεση

νεφρίτιδα

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού

Ασυνήθεις

Σπάνιες

Εξάνθημα, κνίδωση, αντιδράσεις

φωτοαισθησίας

Τοξική επιδερμική νεκρόλυση,

δερματικές αντιδράσεις τύπου

ερυθηματώδους λύκου,

επανενεργοποίηση δερματικού

ερυθηματώδους λύκου

     

Διαταραχές του μυοσκελετικού

συστήματος και του συνδετικού ιστού

Σπάνιες

Μυϊκός σπασμός

Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης

Συνήθεις

Yπεργλυκαιμία, υπερουριχαιμία,

διαταραχή στο ισοζύγιο των

ηλεκτρολυτών (συμπεριλαμβανόμενης

της υπονατριαιμίας και της

υποκαλιαιμίας)

Αγγειακές διαταραχές

Όχι συχνές

\

Σπάνιες

Ορθοστατική υπόταση

Νεκρωτική αγγειίτιδα (αγγειίτιδα,

δερματική αγγειίτιδα)

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της

οδού χορήγησης

Συνήθεις

Σπάνιες

Αδυναμία

Πυρετός

Διαταραχές του ανοσοποιητικού

συστήματος

Σπάνιες

Αναφυλακτικές αντιδράσεις

Διαταραχές του ήπατος και των

χοληφόρων

Σπάνιες

Ίκτερος (ενδοηπατικός χολοστατικός

ίκτερος)

Ψυχιατρικές διαταραχές

Σπάνιες

Διαταραχές ύπνου, ανησυχία, κατάθλιψη

Εργαστηριακά ευρήματα

Έχουν αναφερθεί αύξηση των επιπέδων της ουρίας, του καλίου, του ουρικού οξέος, της γλυκόζης και της πυροσταφυλικής τρανσαμινάσης ALAT (SGPT) και μειώσεις του νατρίου. Μικρή μείωση της τιμής της αιμοσφαιρίνης και αύξηση της τιμής της ASAT (SGOT) έχουν απαρατηρηθεί σε μεμωνομένους ασθενείς.


Σημείωση: Τα επιστημονικού ενδιαφέροντος άρθρα του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη και των συνεργατών του γράφτηκαν για λόγους ενημέρωσης των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελούν μέσο διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελούν πηγή ιατρικών συμβουλών  για ασθενείς.

Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών της έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση.

Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά μπορεί να χορηγούνται συμπληρωματικά, χωρίς να παραιτούνται οι ασθενείς από  τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, που γίνονται, όταν χρειάζονται, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη. Οι παρατιθέμενες διαφημίσεις εξυπηρετούν της δαπάνες συντήρησης της παρούσας ιστοσελίδας


Τα άρθρα της ιστοσελίδας www.pharmagel.gr προστατεύονται από την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε αντιγραφή κειμένων ή εικόνων προστατεύονται με copyright και απαγορεύεται η χρήση τους από οποιονδήποτε, εκτός και εάν έχει τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη της παρούσας ιστοσελίδας.

 

Gelis22-7-2014 Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρικός Εμψυχωτής (Medical Life Coach)
Δαμασκηνού 46, Κόρινθος, Τηλ. 2741026631, 6944280764, e-mail: pharmage@otenet.gr

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ:
 • ΩΡΛ Αλλεργία,
 • Εμβοές αυτιών,
 • κακοσμία στόματος,
 • Ροχαλητό,
 • Βαρηκοία,
 • Ίλιγγος,
 • Διαταραχές οσφρήσεως και γεύσης,
 • Διαταραχές της φωνής,
 • ΩΡΛ ογκολογία, Aντιγήρανση,
 • Προληπτική Ιατρική,
 • Ιατρική Διατροφολογία,
 • Συμπληρωματική Ιατρική,
 • Περιβαλλοντική Ιατρική,
 • Κόκκινο κρασί και Υγεία,
 • Βιταμίνη D,
 • Ιατρική Εμψύχωση [Medical Life Coaching]

 

 

 Logo

Η έδρα της Pharmagel βρίσκεται στην Κόρινθο, Δαμασκηνού 46 (ΤΚ 20131). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δρ. Δημήτριο Ν. Γκέλη ή το προσωπικό της Pharmagel στα τηλεφωνα 27410 26631 (Φαξ 2741085030) ή στο email pharmage@otenet.gr

• Τρόποι αποστολής »
• Τρόποι πληρωμής »
• Επικοινωνία »
*Newsletter