Iδανικά επίπεδα της βιταμίνης D3 στον ορό για τη διατήρηση της υγείας ©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach


Οι ωτορινολαρυγγολόγοι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μελέτη και έρευνα της βιταμίνης D, διότι σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με βαρηκοΐα από ωτοσκλήρυνση, αλλεργική ρινίτιδα και καθυποτροπήν λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού και του στοματοφάρυγγα τα επίπεδα της 25-υδροξυβιταμίνης D3 [βασικός μεταβολίτης της βιταμίνης D3] είναι ελλειπή ή ανεπαρκή.

O ρόλος του ωτορινολαρυγγολογου ως κλινικού γιατρού διευρύνεται έτσι , αφού με την έρτευνα των επιπέδων της βιταμίνης D , που ερευνά στους ωτορινολαρυγγολογικούς ασθενείςμπορεί να διαγνωστούν και άλλες παθολογικές οντότητες, οθι οποίες είοναι προιόντα της υποβιταμίνωσης D3. 

Οι επιδημιολογικές και οι προοπτικές μελέτες έχουν συσχετίσει την έλλειψη βιταμίνης D όχι μόνον με την οστεοπόρωση, αλλά και με την καρδιοκυκλοφορική νόσο, διαβήτη, καρκίνο, λοιμώξεις και τις νευροεκφυλιστικές νόσους. 

Οι αποδείξεις για τα αποτελέσματα της δράσης της βιταμίνης D στον ανθρώπινο σκελετό είναι ισχυρές. Αυτό όμως δεν ισχύει ακόμη απόλυτα για τις μη σκελετικές δράσεις της βιταμίνης D , καθώς προς το παρόν δεν υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός προοπτικών μελετών για την υποστήριξή τους.

Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγο-λόγος, Οδοντίατρος, Διδά-κτωρ της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Προληπτική Ιατρική, Ιατρική διατροφολογία, Συμπληρω-ματική Ιατρική, Βιταμίνη D, Κόκκινο κρασί και Υγεία

Ιατρείο : Δαμασκηνού 46, Κόρινθος 20100, τηλ 2741026631, 6944280764, ΦΑΞ. 2741085030, e-mail: pharmage@otenet.gr

www.gelis.gr,

www.pharmagel.gr,

www.orlpedia.gr,

www.allergopedia.gr,

www.gkelanto.gr

Διαμαντόπουλος Βασίλειος, Οδοντίατρος, Ιατρός Δημό-σιας υγείας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, Υποψήφιος Διδάκτωρ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙ-ΑΦΕΡΟΝΤΑ: Προληπτική Οδοντιατρική και Ιατρική, Ιατρική Διατροφολογία και Συμπληρωματική Ιατρική, Bιταμίνη D.

Σαραβάκος Κωνσταντίνος, Ωτορινολαρυγγολόγος,

Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής Νοσοκομείου Παίδων Πεντ-έλης: ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕ-ΡΟΝΤΑ: Παιδική Ωτορινολα-ρυγγολογία, ΩΡΛ Αλλεργία, Ιατρική Διατροφολογία και Συμπληρωματική Ιατρική, Προληπτική Ιατρική, Βιτα-μίνη D.

Θεοδώρου Εμμανουήλ

Ειδικευόμενος ΩΡΛ, Νοσο-κομείο Παίδων ΄΄Αγλαία Κυριακού΄΄, Αθήνα: ΙΔΙΑΙ-ΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Προ-ληπτικη Ιατρική, Ιατρική Διατροφολογία, Συμπληρω-ματική Ιατρική, Βιταμίνη D.

Παρά τούτο είναι ξεκαθαρισμένο σήμερα ότι η κύρια πηγή βιταμίνης D για τον άνθρωπο είναι η φωτοσύνθεσή της στο δέρμα, μετά από έκθεση του στην υπεριώδη ακτινοβολία Β του ηλιόφωτος για σύντομο χρονικό διάστημα.

Επίσης είναι ξεκαθαρισμένο ότι μικρές ποσότητες βιταμίνης D προσλαμβάνονται μέσω της διατροφής με τρόφιμα ζωικής προελεύσεως, όπως τα λιπαρά ψάρια, αυγά, και γάλα. Η κατάσταση των επιπέδων της βιταμίνης D καθορίζεται μετρώντας τα επίπεδα της 25-υδροξυβιταμίνης D3 [25(OH)D3] στον ορό.


Τα επιθυμητά επίπεδα της 25(OH)D3 σήμερα κυμαίνονται στα 30-90ng/mL (75-225nmol/L), αν και δεν υπάρχει διεθνής ομοφωνία γιαυτό μέχρι σήμερα. Τα επίπεδα της 25(OH)D3 ποικίλουν ανάλογα με τη χρονική περίοδο του έτους (χαμηλότερα τον χειμώνα), το γεωγραφικό πλάτος της χώρας, τη μόλυνση της ατμόσφαιρας ενός τόπου, το χρώμα του δέρματος, τη χρησιμοποίηση αντιηλιακών ουσιών, και την κάλυψη του σώματος με ενδύματα. 

Παράγοντες κινδύνου για την ύπαρξη χαμηλών επιπέδων 25(OH)D3 στον ορό είναι η παχυσαρκία, το σύνδρομο δυσαπορροφήσεως, η χρησιμοποίηση ορισμένων φαρμάκων (π.χ. αντισπασμωδικά, αντιρετροιικά), η γήρανση του δέρματος [γιαυτό τα ηλικιωμένα άτομα συνήθως έχουν ελλιπή επίπεδα 25(OH)D3, αποφυγή της

έκθεσης στον ήλιο, και η παρατεταμένη παραμονή μέσα στην κατοικία ή τόπο εσώκλειστης εργασίας. 

Επιθυμητά ή ιδανικά επίπεδα της βιταμίνης D στον ορό για τη διατήρηση της υγείας

Ως σοβαρή έλλειψη της βιταμίνης D ορίζεται η παρουσία των επιπέδων της 25-υδρόξυβιταμίνης D [25(OH)D] στον ορό, κάτω από τα ≤ 10ng/mL or ≤ 25nmol/L.

 Ως έλλειψη της βιταμίνης D3 [deficiency]ορίζεται η παρουσία επιπέδων 25-υδρόξυβιταμίνης D (25OHD) στον ορό, κάτω από τα 20 ng/ml ( 49·99 nmol/l).

 Ως επάρκεια της βιταμίνης D3 [sufficiency] θεωρείται η συγκέντρωση της 25(OH)D >30 ng/mL (75 nmol/L) και

 Ως ανεπάρκεια της βιταμίνης D3 [insufficiency]θεωρείται η συγκέντρωση των 21-29 ng/mL (50-75nmol/l) [2,3].

 Σε έρευνα μέτρησης των επιπέδων της 25(ΟΗ) D3 επί 1006 εφήβων από 10 Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, εκ των οποίων οι 470 ήσαν αγόρια (46·8%) και ηλικίας 12,·5-17,·5 ετών βρέθηκε ότι: το 80 % του δείγματος είχε υποκανονικά ή υποεπιθυμητά επίπεδα (39% είχε ανεπαρκή, το 27% είχε ελλιπή και το 15% είχε σοβαρά ελλιπή επίπεδα).

 Τα επίπεδα των συγκεντρώσεων της 25(ΟΗ)D βρέθηκαν αυξημένα με την αύξηση της ηλικίας με τάση ελάττωσης στα άτομα με αυξημένο δείκτη μάζας σώματος [BMI) [4]. Βλέπε: Eπιθυμητές ή ιδανικές τιμές επιπέδων βιταμίνης D στο αίμα©

 Η συχνή έκθεση του γυμνού σώματος στην ηλιακή ακτινοβολία χωρίς τη χρήση αντιηλιακής ουσίας για 10-15 λεπτά 3-4 φορές την εβδομάδα, στο μέσο της ημέρας [11π.μ.-2.00μ.μ.], τους καλοκαιρινούς μήνες δημιουργεί υγιή επίπεδα βιταμίνης D3 στο σώμα. Η χορήγηση 1000-2000 ΙU βιταμίνης D3 [D3-Gkelin drops, 1-2 σταγόνες], καθημερινά είναι απαραίτητα για τη δημιουργία επιθυμητών επιπέδων γύρω στα 32ng/ml. Βεβαίως όταν κάποιος πάσχει από κάποια χρόνια νόσο θα πρέπει να μετράει τα επίπεδα της 25(OH)D3 , ώστε να καθορίζει ακριβέστερα τη δοσολογία της βιταμίνης D3 που θα προσλάβει [1]. 

H συμπληρωματική χορήγηση βιταμίνης D3 στα άτομα άνω των 65 ετών περιορίζει το ποσοστό των πτώσεων κατά 20% [5] .

Προς τούτο αρκούν 1000ΙU βιταμίνης D3 [D3-Gkelin, 1 σταγόνα] ημερησίως. Η D3-Gkelin έχει το πλεονέκτημα ότι φέρεται ως βιταμίνη D3 σε εξευγενισμένο ελαιόλαδο, πράγμα που ευνοεί την ασφαλή απορρόφησή της, δεδομένου ότι η βιταμίνη D3 ανήκει στις λιποδιαλυτές βιταμίνες.

 

Βιβλιογραφία

1. Pérez-López FR, Brincat M, Erel CT, Tremollieres F, Gambacciani M, Lambrinoudaki I, Moen MH, Schenck-Gustafsson K, Vujovic S, Rozenberg S, Rees M. EMAS position statement: Vitamin D and postmenopausal health. Maturitas. 2011 Nov 17.

2. Holick MF. High prevalence of vitamin D inadequacy and implications for health. Mayo Clin Proc 2006;81:353-73.

3. Bischoff-Ferrari HA, Giovannucci E, Willett WC, Dietrich T, Dawson-Hughes B. Estimation of optimal serum concentrations of 25-hydroxyvitamin D for multiple health outcomes. Am J Clin Nutr 2006;84:18-28. [Erratum, Am J Clin Nutr 2006;84:1253.]

4. González-Gross M, Valtueña J, Breidenassel C, Moreno LA, Ferrari M, Kersting M, De Henauw S, Gottrand F, Azzini E, Widhalm K, Kafatos A, Manios Y, Stehle P. Vitamin D status among adolescents in Europe: the Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence study. Br J Nutr. 2011 Aug 17:1-10.

5. Dawson-Hughes B. Serum 25-hydroxyvitamin D and muscle atrophy in the elderly. Proc Nutr Soc. 2011 Nov 1:1-4. [Epub ahead of print]


Σημείωση: Τα επιστημονικού ενδιαφέροντος άρθρα του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη και των συνεργατών του γράφτηκαν για λόγους ενημέρωσης των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελούν μέσο διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελούν πηγή ιατρικών συμβουλών  για ασθενείς.

Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών της έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση.

Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά μπορεί να χορηγούνται συμπληρωματικά, χωρίς να παραιτούνται οι ασθενείς από  τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, που γίνονται, όταν χρειάζονται, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη. Οι παρατιθέμενες διαφημίσεις εξυπηρετούν της δαπάνες συντήρησης της παρούσας ιστοσελίδας


Τα άρθρα της ιστοσελίδας www.pharmagel.gr προστατεύονται από την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε αντιγραφή κειμένων ή εικόνων προστατεύονται με copyright και απαγορεύεται η χρήση τους από οποιονδήποτε, εκτός και εάν έχει τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη της παρούσας ιστοσελίδας.

 

Gelis22-7-2014 Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρικός Εμψυχωτής (Medical Life Coach)
Δαμασκηνού 46, Κόρινθος, Τηλ. 2741026631, 6944280764, e-mail: pharmage@otenet.gr

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ:
 • ΩΡΛ Αλλεργία,
 • Εμβοές αυτιών,
 • κακοσμία στόματος,
 • Ροχαλητό,
 • Βαρηκοία,
 • Ίλιγγος,
 • Διαταραχές οσφρήσεως και γεύσης,
 • Διαταραχές της φωνής,
 • ΩΡΛ ογκολογία, Aντιγήρανση,
 • Προληπτική Ιατρική,
 • Ιατρική Διατροφολογία,
 • Συμπληρωματική Ιατρική,
 • Περιβαλλοντική Ιατρική,
 • Κόκκινο κρασί και Υγεία,
 • Βιταμίνη D,
 • Ιατρική Εμψύχωση [Medical Life Coaching]

 

 

 Logo

Η έδρα της Pharmagel βρίσκεται στην Κόρινθο, Δαμασκηνού 46 (ΤΚ 20131). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δρ. Δημήτριο Ν. Γκέλη ή το προσωπικό της Pharmagel στα τηλεφωνα 27410 26631 (Φαξ 2741085030) ή στο email pharmage@otenet.gr

• Τρόποι αποστολής »
• Τρόποι πληρωμής »
• Επικοινωνία »
*Newsletter