Ανάσχεση του ροχαλητού με βιταμίνη D3, Μαγνήσιο και ROCHALITEX©

Δρ Δημήτριος  Ν. Γκέλης (MD, ORL, DDS, PhD) και Αικατερίνη Γκέλη (MD, Radiologist)

Το ροχαλητό διακρίνεται στο αθώο και το παθολογικό. Αθώο είναι το ροχαλητό που εκδηλώνουν κατά τη διάρκεια του ύπνου τους, τα περισσότερα, κυρίως ηλικιωμένα άτομα, το οποίο διαρκεί περίπου 10 λεπτά, διακόπτεται για αρκετά λεπτά και επαναλαμβάνεται αρκετές φορές, κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Παθολογικό είναι το συνεχές , έντονο ροχαλητό, κατά τη διάρκεια του οποίου το άτομο μπορεί να εκδηλώσει άπνοιες, δηλαδή αιφνίδιες διακοπές της αναπνοής, που διαρκούν αρκετά δευτερόλεπτα, αναγκάζοντας το πάσχον άτομο να αφυπνιστεί για λίγο, να ξανακοιμηθεί, να ξαναξυπνήσει πολλές φορές τη νύχτα και το πρωί να είναι κατάκοπο και με υπνηλία, που μπορεί να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή του καθώς οδηγεί αυτοκίνητο.

Το σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας ύπνου (ΟSAS) είναι μια ευρέως διαδεδομένη διαταραχή που χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζοντα, μερικά ή πλήρη επεισόδια άπνοιας λόγω απόφραξης του ανώτερου αεραγωγού κατά την περίοδο του ύπνου[1]. Τα άτομα με παθολογικό ροχαλητό και άπνοιες στον ύπνο κινδυνεύουν να πάθουν σοβαρό τροχαίο ατύχημα, διότι λόγω της έντονης υπνηλίας τους μπορεί να αποκοιμηθούν, ενώ οδηγούν[2].

Οι γιατροί ειδικοί ωτορινολαρυγγολόγοι είναι εκπαιδευμένοι να διαγιγνώσκουν και να θεραπεύουν το ροχαλητό. Παράγοντες που ευνοούν την εκδήλωση του ροχαλητού είναι η παχυσαρκία, οι ανατομικές ανωμαλίες της ρινικής κοιλότητας  και οι παθήσεις που δημιουργούν δυσχέρεια της αναπνοής από τη μύτη, καθώς και το γήρας. Πρόσφατες έρευνες των ατόμων με υπνικές άπνοιες, πού αποτελούν εκδήλωση του έντονου και παθολογικού ροχαλητού, έδειξαν ότι στα άτομα με παθολογικό ροχαλητό και άπνοιες στον ύπνο είναι ελλιπή ή ανεπαρκή τα επίπεδα της βιταμίνης D3[3, 4, 5].

Είναι τεκμηριωμένο  ότι η μακροχρόνια θεραπεία με CPAP είναι μια βιώσιμη θεραπευτική επιλογή για τη διόρθωση, τόσο της άπνοιας ύπνου, όσο και της έλλειψης  βιταμίνης D3 σε μεσήλικες άνδρες ασθενείς με OSAS. Αυτή η διόρθωση  ήταν πιο εμφανής σε παχύσαρκα άτομα και πιθανώς αντιπροσωπεύει μια έγκυρη θεραπευτική στρατηγική για τη διασφάλιση επαρκών επιπέδων βιταμίνης D3 σε αυτούς τους ασθενείς, οι οποίοι συχνά εμφανίζουν έλλειψη βιταμίνης D3. [6].

Οι ασθενείς με σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας (ΟSAS) που επέδειξαν καλή συμμόρφωση στη χρησιμοποίηση της συσκευής  CPAP εμφάνισαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα 25 υδρόξυβιταμίνης D3 μετά από 1 χρόνο σε σύγκριση με εκείνους που δεν χρησιμοποιούσαν επαρκώς CPAP[7].

Οι ασθενείς με ΟSAS, που πάσχουν ταυτόχρονα από μεταβολικό σύνδρομο  εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης D3  στον ορό, σε σύγκριση με άτομα  χωρίς μεταβολικό σύνδρομο[8].

Η μακροχρόνια καλή τήρηση χρήσης της CPAP κατά τη διάρκεια του ύπνου και η υψηλή καθημερινή χρήση της CPAP επηρέασαν θετικά τα επίπεδα της 25 υδρόξυβιταμίνης D3 σε ασθενείς με ΟSAS.

Η έλλειψη βιταμίνης D3 μεταξύ των άλλων μπορεί να προκαλέσει μυοπάθεια των μυϊκών τοιχωμάτων του ρινοφάρυγγα και εύκολη σύγκλισή τους με επακόλουθο την αδυναμία διέλευσης του εισπνεόμενου αέρα από τη μύτη και την πρόκληση αποφρακτικής υπνικής άπνοιας.

Η στέρηση ύπνου φαίνεται να μειώνει τα επίπεδα Mαγνησίου  των ασθενών με αποφρακτική υπνική άπνοια, βάζοντάς τους σε κίνδυνο να εμφανίσουν έλλειψη μαγνησίου (υπομαγνησιαιμία),  η οποία δυνητικά αυξάνει τη συστηματική φλεγμονή και τον κίνδυνο καρδιαγγειακών και μεταβολικών παθήσεων[9].

Ανάλογα με την παρουσία και τη σοβαρότητα της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας αλλάζουν και τα επίπεδα των συγκεντρώσεων του μαγνησίου στον ανθρώπινο οργανισμό.  Τα χαμηλά επίπεδα μαγνησίου συσχετίστηκαν με υψηλότερη συγκέντρωση CRP (βιοδείκτης παρουσίας φλεγμονής) σε ασθενείς με αποφρακτική υπνική άπνοια.

Συνεπώς στους ασθενείς με παθολογικό ροχαλητό και άπνοιες κατά τη διάρκεια του ύπνου ενδείκνυται να χορηγείται συστηματικά μαγνήσιο. Επιλλέγεται το συμπλήρωμα Μagnigkel , του οποίου κάθε κάψουλα περιέχει 28,5mg Ταυρικού Μαγνησίου και 143mg Κιτρικού μαγνησίου. Η δοσολογία του Μagnigkel  είναι μία κάψουλα πρωί και βράδυ με το φαγητό.

Βεβαίως υπάρχουν και ανατομικά αίτια που συμβάλουν στην πρόκληση του ροχαλητού, όπως π.χ. οι μεγάλες υπερτροφικές αμυγδαλές  (σε παιδιά ή και ενήλικες) και υπερτροφικές αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια) στα παιδιά. Γιαυτό ένα ροχαλητό που επιδεινώνεται η είναι πολύ έντονο και συνοδεύεται από άπνοιες στον ύπνο πρέπει να αξιολογείται πρώτα από τον ωτορινολαρυγγολόγο, ο οποίος μπορεί να διαγνώσει και να θεραπεύσει χειρουργικά τα ανατομικά αίτια του ροχαλητού ή να αποκαταστήσει την ευχερή ρινική αναπνοή διορθώνοντας ένα στραβό ρινικό διάφραγμα, θεραπεύοντας την αλλεργική ρινίτιδα ή οποιαδήποτε άλλη αιτία ρινίτιδας και αποκαθιστώντας τα επαρκή επίπεδα της βιταμίνης D3.

Οι ασθενείς που ροχαλίζουν επίμονα και έχουν άπνοιες στον ύπνο πρέπει να παραπέμπονται σε ειδικά εργαστήρια μελέτης ύπνου. Η μελέτη ύπνου συμβάλλει στη λήψη της απόφασης για το αν πρέπει να αντιμετωπιστούν οι άπνοιες με ειδική συσκευή εισπνοής αέρα υπό πίεση (CPAP).

Οι ασθενείς με ροχαλητό που ζητούν βοήθεια από ωτορινολαρυγγολόγο ερευνώνται προσεκτικά για τον αποκλεισμό της παρουσίας ανατομικών εμποδίων στην ανώτερη αεροφόρα οδό (ρινικές κοιλότητες, ρινοφάρυγγας, φάρυγγας) ή παθήσεων της μύτης που εμποδίζουν την ομαλή εισπνοή από τη μύτη (σκολίωση του ρινικού διαφράγματος, αλλεργική ή μη αλλεργική ρινίτιδα).

Μια αιτία πρόκλησης ροχαλητού στα παιδιά είναι η υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων. Στους ενήλικες πάντοτε ελέγχεται ο ρινοφάρυγγας για την παρουσία κάποιου όγκου που εμποδίζει τη διέλευση του εισπνεόμενου αέρα από τη μύτη και αποτελεί αιτία ροχαλητού στους ενήλικες.

Αν είναι απαραίτητη η διενέργεια κάποιας χειρουργικής επέμβασης, που θα απαλλάξει τον ασθενή από το ροχαλητό, ο ωτορινολαρυγγολόγος καθοδηγεί τον ασθενή πρώτα να μειώσει το σωματικό του βάρος, κατά 3-5 κιλά, διότι η μείωση του σωματικού βάρους μπορεί να εξαφανίσει το ροχαλητό σε πολλά άτομα και του χορηγεί σταγόνες ROCHALITEX με το οποίο κάνει γαργάρες προ του ύπνου.

To ROCHALITEX είναι ένα μείγμα αιθερίων ελαίων και χρησιμοποιείτε ως εξής: Δεκαπέντε λεπτά προ του ύπνου αραιώνει ο ασθενής 4 σταγόνες ROCHALITEX σε ¾ του ποτηριού νερό και το κάνει όλο γαργάρες. Οι γαργαρισμοί με αυτό το διάλυμα αυξάνουν τη  στυτικότητα της σταφυλής και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των κραδασμών της κατά τη διάρκεια του ύπνου. Υπενθυμίζεται ότι η κραδασμοί της σταφυλής είναι αυτοί που ευθύνονται για την πρόκληση του θορύβου, που παράγεται κατά τη διάρκεια του ροχαλητού.

Αυτή την αγωγή την εφαρμόζουν οι ροχαλητικοί ασθενείς επί 2 εβδομάδες. Αν το ροχαλητό δεν ανακουφιστεί, αυτό επιβεβαιώνει ότι ο πάσχων ή η πάσχουσα δεν έχουν αθώο ροχαλητό, αλλά παθολογικό ροχαλητό, που χρήζει περαιτέρω διαγνωστικής διερεύνησης με προσεκτικό  ενδοσκοπικό έλεγχος του ρινοφάρυγγα, μέτρηση των επιπέδων της  25 υδρόξυβιταμίνης D3 και μελέτη ύπνου.

Έλλειψη βιταμίνης D3 υπάρχει όταν η 25 υδρόξυβιταμίνης D3 βρίσκεται κάτω από τα 20ng/ml. Ανεπάρκεια βιταμίνης D3 υπάρχει όταν η 25 υδρόξυβιταμίνης D3 βρίσκεται στα 21-29ng/ml . Επάρκεια βιταμίνης D3 υπάρχει όταν τα επίπεδα της 25 υδρόξυβιταμίνης D3 στον ορό βρίσκονται μεταξύ των 30-100ng/ml.

Ιδανικές τιμές της 25 υδρόξυβιταμίνης D3 είναι τα 50-70ng/ml. Aν αποφασιστεί η χορήγηση της βιταμίνης D3 σε ροχαλητικό άτομο επιλέγεται το D3 Gkelin drops, διότι περιέχει φυσική και όχι συνθετική βιταμίνη D3, που φέρεται μέσα σε βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, χωρίς κανένα έκδοχο ή χημικό συντηρητικό. Κάθε σταγόνα του D3 Gkelin drops περιέχει 1000 Διενείς Μονάδες (ΙU). To φιαλίδιο του D3 Gkelin drops περιέχει 110 σταγόνες.

To ROCHALITEX επίσης δρα επίσης αποτελεσματικά κατά της κακοσμίας του στόματος, ανεξαρτήτως αιτιολογίας. Γι’αυτό το λόγο μπορεί να γίνονται   5-6 στοματοπλύσεις  και γαργάρες με την  παραπάνω αραίωση του διαλύματος, που η κάθε μία να διαρκεί 20-30 δευτερόλεπτα, αφού προηγηθεί βούρτσισμα των δοντιών και της γλώσσας, και καθαρισμός των μεσοδοντίων διαστημάτων με οδοντικό νήμα. Μετά την εφαρμογή των στοματοπλύσεων με ROCHALITEX δεν πρέπει κανείς να προσλαμβάνει τροφή και οινοπνευματώδη.

Για την ενίσχυση της  υγιεινής του ύπνου συνιστάται επίσης να στάζετε 1 σταγόνα  του ROCHALITEX σε ένα  κομμάτι χαρτί και η οποία να εισπνέετε έντονα, τοποθετώντας το χαρτί κοντά στη μύτη, επί ένα λεπτό. Το ROCHALITEX δεν είναι φάρμακο και η μακροχρόνια χρήση του δεν συνοδεύεται από παρενέργειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ του ROCHALITEX: 5ml συμπυκνωμένων αιθερίων ελαίων σε καθορισμένη αναλογία, που είναι αρκετή ποσότητα  για χρήση 100 ημερών.

Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση

1.Mete T, Yalcin Y, Berker D, Ciftci B, Guven SF, Topaloglu O, Yavuz HC, Guler S.Obstructive sleep apnea syndrome and its association with vitamin D deficiency. J Endocrinol Invest. 2013 Oct;36(9):681-5.

2.Luzzi V, Mazur M, Guaragna M, Di Carlo G, Cotticelli L, Magliulo G, Marasca B, Pirro V, Di Giorgio G, Ndokaj A, Pasqualetti P, Simonelli I, Martini A, Pietrafesa E, Polimeni A. Correlations of Obstructive Sleep Apnea Syndrome and Daytime Sleepiness with the Risk of Car Accidents in Adult Working Population: A Systematic Review and Meta-Analysis with a Gender-Based Approach. J Clin Med. 2022 Jul 8;11(14):3971.

3.Siachpazidou DI, Kotsiou OS, Stavrou V, Pastaka C, Gogou E, Kechagia M, Varsamas C, Economou NT, Zouridis S, Patrikioy E, Seitanidis G, Pinaka M, Sistou A, Hatzoglou C, Gourgoulianis KI. Serum vitamin D levels in patients with obstructive sleep apnea syndrome and level changes after continuous positive airway pressure therapy. Sleep Breath. 2021 Jun;25(2):657-668.

4.Neighbors CLP, Noller MW, Song SA, Zaghi S, Neighbors J, Feldman D, Kushida CA, Camacho M. Vitamin D and obstructive sleep apnea: a systematic review and meta-analysis. Sleep Med. 2018 Mar;43:100-108.

5.Li X, He J, Yun J. The association between serum vitamin D and obstructive sleep apnea: an updated meta-analysis.Respir Res. 2020 Nov 9;21(1):294.

6.Liguori C, Izzi F, Mercuri NB, Romigi A, Cordella A, Tarantino U, Placidi F. Vitamin D status of male OSAS patients improved after long-term CPAP treatment mainly in obese subjects. Sleep Med. 2017 Jan;29:81-85

7.Ayyıldız F, Yıldıran H, Afandiyeva N, Gülbahar Ö, Köktürk O. The effects of vitamin D supplemantation on prognosis in patients with mild obstructive sleep apnea syndrome. Turk J Med Sci. 2021 Oct 21;51(5):2524-2533.

8.Archontogeorgis K, Nena E, Papanas N, Rizzo M, Voulgaris A, Xanthoudaki M, Kouratzi M, Ragia G, Manolopoulos V, Zissimopoulos A, Froudarakis M, Steiropoulos P. Metabolic Syndrome and Vitamin D Levels in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Metab Syndr Relat Disord. 2018 May;16(4):190-196.

9.Al Wadee Z, Ooi SL, Pak SC. Serum Magnesium Levels in Patients with Obstructive Sleep Apnoea: A Systematic Review and Meta-Analysis.Biomedicines. 2022 Sep 14;10(9):2273.

 

Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης

Δρ.Δημήτριος Ν. Γκέλης
Iατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος

Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρικός Συγγραφέας, Ιατρικός Ερευνητής 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Ιατρική Έρευνα, Συμπληρωματική Ιατρική

Διεύθυνση: ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τηλ: 6944280764, Email: pharmage@otenet.gr
www.gelis.gr, www.pharmagel.gr , www.orlpedia.gr , www.allergopedia.gr, d3gkelin.gr, www.vitaminb12.gr, www.zinc.gr, www.curcumin.gr

Αικατερίνη Γκέλη
Αικατερίνη Γκέλη
Ιατρός, Ακτινοδιαγνώστρια
 Άσσος, Κορίνθου.
Εχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διαγνωστική με υπερήχους, κλασσική ακτινολογία παίδων και ενηλίκων, γναθοπροσωπική ακτινολογία, περιβαλλοντική ιατρική, ιατρική διατροφολογία, συμπληρωματική ιατρική.


Σημείωση: Το παρόν επιστημονικό άρθρο γράφτηκε για λόγους ενημέρωσης των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελεί  μέσο διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή για ασθενείς, από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου.

Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση.
Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά μπορεί να χορηγούνται συμπληρωματικά, χωρίς να παραιτούνται οι ασθενείς από  τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, που γίνονται, όταν χρειάζονται, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη. Οι παρατιθέμενες διαφημίσεις εξυπηρετούν της δαπάνες συντήρησης της παρούσας ιστοσελίδας 


Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.