Σχέση της τερηδόνας των δοντιών και της βιταμίνης D©

Από τα μέσα του 1800 μέχρι σήμερα υπάρχουν στις ΗΠΑ επιστημονικές ανακοινώσεις, που αφορούν τη στοματική υγεία και την απώλεια δοντιών σε εφήβους.

Σ’αυτές τις ανακοινώσεις καταγράφεται ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της στοματικής υγιεινής και της απώλειας των δοντιών σε εφήβους και του γεωγραφικού πλάτους που βρισκόταν η κατοικία τους [1]. 

Ήδη στις μελέτες του 1929 και του 1930 αναφέρεται ότι η βιταμίνη D και η υπεριώδης ακτινοβολία Β (UVB) περιορίζουν τη δημιουργία τερηδόνας μέσω της βελτίωσης της απορρόφησης του ασβεστίου και του μεταβολισμού του [1].

Στην ανασκόπηση που έκανε ο Grant WB [2011] αναφέρεται η ιστορία των μελετών και ερευνών για την οδοντική τερηδόνα, που έχει σχέση με το γεωγραφικό τόπο διαμονής των πληθυσμών και τις προσλαμβανόμενες από το δέρμα, δόσεις υπεριώδους ακτινοβολίας Β [1].

Επιπρόσθετα έχουν γίνει μελέτες αναδρομικών αναλύσεων (regression analyses) της μέσης οδοντικής υγείας, σε σειρές στρατιωτών των ΗΠΑ του 1918, 1934 και 1943 σε σχέση με τις θερινές δόσεις ακτινοβολίας Β και του δείκτη κηλιδωτής αδαμαντίνης, που εκπροσωπεί τη φυσική χλωρίωση του πόσιμου νερού για το 1935.

Στις μελέτες αυτές υπήρχε σημαντική ανάστροφη σχέση της οδοντικής υγείας και των δόσεων της ηλιακής υπεριώδους ακτινοβολίας Β, από τις δόσεις των 4.0 έως 6.5 kJ/m(2) με λίγη διαφορά μετά από αυτήν [1].

Στην πιλοτική μελέτη του Schroth RJ, και των συνεργατών (2011) αναφέρεται για πρώτη φορά ότι υπάρχει διαφορά των επιπέδων της 25-υδροξυβιταμίνης D3 στα παιδιά με σοβαρή πρώιμη για την ηλικία τους τερηδόνα από τα παιδιά χωρίς τερηδόνα. Τα παιδιά με σοβαρή πρώιμη για την ηλικία τους τερηδόνα είχαν χαμηλότερα επίπεδα 25-υδροξυβιταμίνης D3 και ανεβασμένα επίπεδα ορμόνης των παραθυρεοειδών [PTH] σε σύγκριση με παιδιά της ίδιας ηλικίας χωρίς τερηδόνα [12].

Ο μηχανισμός με τον οποίο η UVB περιορίζει την οδοντική τερηδόνα πιθανόν είναι η παραγωγή βιταμίνης D3 στο δέρμα, η οποία με τη σειρά της προκαλεί την παραγωγή καθελισιδίνης και ντεφενσινών, οι οποίες έχουν αντιμικροβιακές ιδιότητες.

Σε διαφορες επιστημονικές ανακοινώσεις αναφέρεται πως η καθελισιδίνη και οι ντεφενσίνες περιορίζουν τον κίνδυνο πρόκλησης οδοντικής τερηδόνας μέσω της προσβολής των βακτηριδίων που έχουν ενοχοποιηθεί ότι την προκαλούν [2-9].

Οι συγκεντρώσεις στον ορό του κύριου μεταβολίτη της βιταμίνης D3, της 25-υδροξυβιταμίνης D3 , όταν υπερβαίνουν τα τα 30-40ng/ml θα περιορίζουν σημαντικά τη δημιουργία τερηδόνας [1].

Είναι ατυχές το γεγονός ότι τα ευρήματα για τις αντιτερηδονικές δυνατότητες της ηλιακής υπεριώδους ακτινοβολίας Β (UVB) και της βιταμίνης D3 δεν ελήφθησαν υπόψη τη δεκαετία του 1950, όταν προτάθηκε η φθορίωση του πόσιμου νερού, ως προληπτικό μέτρο κατά της τερηδόνας.

Η παραγωγή βιταμίνης D3 από την ηλιακή υπεριώδη ακτινοβολία Β (UVB) εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία, ο χρωματισμός του δέρματος, ο δείκτης μάζας σώματος, η έκταση της επιφάνειας του δέρματος, που εκτίθεται στην ακτινοβολία, η ωρα της ημέρας που εκτίθεται το δέρμα στην ακτινοβολία, το γεωγραφικό πλάτος κατοικίας και η εύκολη ή δύσκολη προσέγγιση συμπληρωματικής λήψης βιταμίνης D3 από το στόμα, ώστε να αυξηθούν τα επαρκή επίπεδα της 25-υδροξυβιταμίνης D3.

Οι περισσότεροι άνθρωποι για να αυξήσουν τα επίπεδα της 25-υδροξυβιταμίνης D3 κατά 10-15ng/mL χρειάζονται 1,000–2,000 IU/day [10]. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη λήψη 1-2 σταγόνων D3-Gkelin drops.

Βεβαίως τα επίπεδα της 25-υδροξυβιταμίνης D3 ή 25(OH)D3 ποικίλουν από ατόμου σε άτομο, όταν λαμβάνεται από το στόμα [11]. Γιαυτό το λόγο θα πρέπει να μετρώνται τα επίπεδα της 25-υδροξυβιταμίνης D3, προτού αποφασιστεί η λήψη της βιταμίνης D3 για λόγους πρόληψης ή θεραπείας ιατρικών και οδοντιατρικών καταστάσεων.

Σήμερα γνωρίζουμε ότι τα επίπεδα της 25 υδροξυβιταμίνης D3 από 0-20ng/ml θεωρούνται ελλειπή. Επίπεδα από 21-29ng/ml θεωρούνται ανεπαρκή.

Επίπεδα  των 30-100ng/ml θεωρούνται φυσιολογικά  και επίπεδα 50-70ng/ml θεωρούνται επιθυμητά.
Επίπεδα άνω των 100ng/ml θεωρούνται τοξικά.

Τα επαρκή επίπεδα της συγκέντρωσης της βιταμίνης D3 στο ανθρώπινο σώμα μπορεί  να βελτιωθούν σημαντικά με την καθημερινή και για 12-15 λεπτά έκθεση του γυμνού σώματος στον ήλιο, τις μεσημεριανές ώρες του καλοκαιριού.

Αν αυτό δεν είναι εφικτό συνιστάται η καθημερινή λήψη από ο στόμα φυσικής και όχι συνθετικής βιταμίνης D3, που φέρεται μέσα σε βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο [D3 Gkelin drops]. Αν είναι αδύνατη η μέτρηση των επιπέδων της 25- υδροξυβιταμίνης D3, τότε η χορήγηση στους ενήλικες 2000-4000 ΙU [Διεθνείς Μονάδες] βιταμίνης D3 (2-4 σταγόνων D3-Gelin drops) ημερησίως και στα παιδιά άνω του έτους 1000 ΙU βιταμίνης D3 (1 σταγόνα D3-Gelin drops) ημερησίως νπορεί να καλύψουω  τις αμυντικές ανάγκες του οργανισμού σε πολλές περιπτώσεις Λεπτομέρειες για τη δοσολογία της βιταμίνης D3 βλέπε: D3 Gkelin drops.

Βιβλιογραφία

1. Grant WB. A review of the role of solar ultraviolet-B irradiance and vitamin D in reducing risk of dental caries. Dermatoendocrinol. 2011 Jul;3(3):193-8. Epub 2011 Jul 1.

2. Dale BA, Fredericks LP. Antimicrobial peptides in the oral environment: expression and function in health and disease. Curr Issues Mol Biol. 2005;7:119–133. [PMC free article] [PubMed]

3. Tao R, Jurevic RJ, Coulton KK, Tsutsui MT, Roberts MC, Kimball JR, et al. Salivary antimicrobial peptide expression and dental caries experience in children. Antimicrob Agents Chemother.2005;49:3883–3888. [PMC free article] [PubMed]

4. Altman H, Steinberg D, Porat Y, Mor A, Fridman D, Friedman M, et al. In vitro assessment of antimicrobial peptides as potential agents against several oral bacteria. J Antimicrob Chemother.2006;58:198–201. [PubMed]

5. Ji S, Hyun J, Park E, Lee BL, Kim KK, Choi Y. Susceptibility of various oral bacteria to antimicrobial peptides and to phagocytosis by neutrophils. J Periodontal Res. 2007;42:410–419. [PubMed]

6. Komatsuzawa H, Ouhara K, Kawai T, Yamada S, Fujiwara T, Shiba H, et al. Susceptibility of periodontopathogenic and cariogenic bacteria to defensins and potential therapeutic use of defensins in oral diseases. Curr Pharm Des. 2007;13:3084–3095. [PubMed]

7. Diamond G, Beckloff N, Ryan LK. Host defense peptides in the oral cavity and the lung: similarities and differences. J Dent Res. 2008;87:915–927. [PMC free article] [PubMed]

8. de Sousa Gomes P, Fernandes MH. Defensins in the oral cavity: distribution and biological role. J Oral Pathol Med. 2010;39:1–9. [PubMed]

9. Liu PT, Stenger S, Tang DH, Modlin RL. Cutting Edge: Vitamin D-mediated human antimicrobial activity against Mycobacterium tuberculosis is dependent on the induction of cathelicidin. J Immunol.2007;179:2060–2063. [PubMed]

10 Heaney RP, Davies KM, Chen TC, Holick MF, Barger-Lux MJ. Human serum 25-hydroxycholecalciferol response to extended oral dosing with cholecalciferol. Am J Clin Nutr.2003;77:204–210. [PubMed]

11. Garland CF, French CB, Baggerly LL, Heaney RP. Vitamin D supplement doses and serum 25-hydroxyvitamin D in the range associated with cancer prevention. Anticancer Res. 2011;31:617–622.

12. Schroth RJJeal NSKliewer ESellers EA. The relationship between vitamin D and severe early childhood caries: a pilot study. Int J Vitam Nutr Res. 2012 Feb;82(1):53-62.

 

Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης

Δρ.Δημήτριος Ν. Γκέλης
Iατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος

Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρικός Συγγραφέας, Ιατρικός Ερευνητής 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Ιατρική Έρευνα, Συμπληρωματική Ιατρική

Διεύθυνση: ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τηλ: 6944280764, Email: pharmage@otenet.gr
www.gelis.gr, www.pharmagel.gr , www.orlpedia.gr , www.allergopedia.gr, d3gkelin.gr, www.vitaminb12.gr, www.zinc.gr, www.curcumin.gr

Αικατερίνη Γκέλη
Αικατερίνη Γκέλη
Ιατρός, Ακτινοδιαγνώστρια
 Άσσος, Κορίνθου.
Εχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διαγνωστική με υπερήχους, κλασσική ακτινολογία παίδων και ενηλίκων, γναθοπροσωπική ακτινολογία, περιβαλλοντική ιατρική, ιατρική διατροφολογία, συμπληρωματική ιατρική.
Βασίλειος Δρ Διαμαντόπουλος

Δρ Διαμαντόπουλος Βασίλειος

 Οδοντίατρος, Ιατρός Δημόσιας υγείας, Περιφέρειας Πελοποννήσου,  Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Προληπτική Οδοντιατρική, Ιατρική Διατροφολογία και Συμπληρωματική Ιατρική, Bιταμίνη D.

Κωνσταντίνος Δρ Αποστολόπουλος

Δρ Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος
Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθυντής της ΩΡΛ Κλινικής του Γεν. Νοσοκομείου ΚαλαμάταςΣημείωση: Το παρόν επιστημονικό άρθρο γράφτηκε για λόγους ενημέρωσης των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελεί  μέσο διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή για ασθενείς, από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου.

Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση.
Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά μπορεί να χορηγούνται συμπληρωματικά, χωρίς να παραιτούνται οι ασθενείς από  τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, που γίνονται, όταν χρειάζονται, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη. Οι παρατιθέμενες διαφημίσεις εξυπηρετούν της δαπάνες συντήρησης της παρούσας ιστοσελίδας 


Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.