Σχέση της σωματικής κόπωσης, της οξειδωτικής λειτουργίας των μιτοχονδρίων και της βιταμίνης D©

Ο όρος βιταμίνη D σημαίνει τη βιταμίνη D2 και D3, αλλά κλινικής και εργαστηριακής σημασίας είναι η βιταμίνη D3.

Η βιταμίνη D, εκτός από την οστεοπροστατευτική της δράση εμφανίζει και άλλες λειτουργίες, αφού έχει αποδειχτεί ότι επηρεάζει τη λειτουργία εκατοντάδων γινιδίων.

Σήμερα είναι αποδεδειγμένη η ανοσοτροποιητική δράση της βιταμίνης D και γιαυτό η έλλειψη ή και η ανεπάρκειά της έχουν συνδεθεί με την εκδήλωση υποτροπιαζουσών λοιμώξεων, διαβήτη, διαφόρων τύπων καρκίνων, αυτοάνοσων νοσημάτων, υπέρτασης, καρδιοπαθειών κλπ.

O ρόλος της βιταμίνης D στη διατήρηση της ανθρώπινης υγείας διαρκώς διευρύνεται, όπως τούτο περιγράφεται σε σύγχρονες μελέτες. Η ανεπαρκής λειτουργία των σκελετικών μυικών ινών μπορεί να οφείλεται σε διάφορες παθολογικές διαταραχές και εκδηλώνεται κλινικά με εύκολη κόπωση. Η έλλειψη βιταμίνης D είναι μια καλά αναγνωρισμένη αιτία σωματικής κόπωσης και μυοπάθειας [1].

Σύμφωνα με την έρευνα του Campbell GR και συνεργατών (2013) η βιταμίνη D προστατεύει την πρόληψη της τοξικότητας που υφίστανται τα μιτοχόνδρια των μυοβλαστών και των μυοσωληναρίων των ανθρώπινων σκελετικών μυών και υποστηρίζουν ότι η συμπληρωματική χορήγηση βιταμίνης D3 προστατεύει τα παραπάνω μιτοχόνδρια από την τοξικότητα που σχετίζεται με τον αναστολέα της νουκλεοσιδικής ανάστροφης τρανσκριπτάσης [ nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) [2].

Οι μύες του σώματος χρησιμοποιούν και καταναλώνουν ενέργεια, την οποία πρέπει διαρκώς να ανανεώνουν. Αν τούτο δεν συμβεί, η ενέργεια που καταναλίσκεται και δεν αποκαθίσταται οδηγεί τους σκελετικούς μυς σε κόπωση.

Υπάρχουν άνθρωποι που κουράζονται εύκολα ή κουράζονται συχνά χωρίς αυτό να οφείλεται σε κάποια νόσο. Αυτό σημαίνει ότι, η ικανότητα των μυών τους για επαναφόρτιση με χημική ενέργεια είναι περιορισμένη.

Η μυική ισχύς των σκελετικών μυών οφείλεται στη παρουσία των μιτοχονδρίων των μυικών κυττάρων, τα οποία είναι συγκεντρωμένα σε μεγάλους αριθμούς στους μυς.

Πολλές θρεπτικές χημικές ουσίες, όπως τα αντιοξειδωτικά, οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, Q10 [3], και το μαγνήσιο [4], είναι γνωστόν ότι ενργοποιούν και προστατεύουν το σύστημα των μιτοχονδρίων.

Σε έρευνα που έγινε σε ανθρώπους επιδείχτηκε για πρώτη φορά ότι, η ικανότητα των μιτοχονδρίων των σκελετικών μυών να αναγεννούν την ενεργειακή τους ισχύ έχει σχέση με τα επίπεδα της βιταμίνης D3 στο ανθρώπινο σώμα.

Η συμπληρωματική χορήγηση βιταμίνης D3 σε άτομα με έλλειψη βιταμίνης D3 και σωματική κόπωση προκάλεσε βελτίωση της σωματικής κόπωσης και της μυικής τους λειτουργίας. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι η βιταμίνη D3, σ’αυτά τα άτομα, αυξάνει τη μεγίστη οξειδωτική φωσφορυλίωση των μιτοχονδρίων.

Αυτό το εύρημα δηλώνει ότι οι αλλαγές της μιτοχονδριακής οξειδωτικής φωσφορυλίωσης στους σκελετικούς μυς θα μπορούσαν να ήταν, τουλάχιστον, μερικώς υπεύθυνες για τη μυική κόπωση αυτών των ασθενών [5].

Η ικανότητα του ανθρώπινου οργανισμού να παράγει ενέργεια είναι το υπόβαθρο της υγείας. Το γεγονός ότι η βιταμίνη D επηρεάζει τη λειτουργία των μιτοχονδρίων αποτελεί συγκλονιστική ανακάλυψη και βοηθάει στην κατανόηση του γιατί τα άτομα με έλλειψη ή και άνεπάρκεια βιταμίνης D έχουν προδιάθεση να παίρνουν βάρος.

Άλλωστε σήμερα είναι γνωστό ότι η υποβιταμίνωση D σχετίζεται με πολλές διαταραχές της υγείας, πτωχή υγεία και υψηλότερο κίνδυνο εκδήλωσης διαφόρων νόσων.

Η απαραίτητη δόση της βιταμίνης D3 , που χρειάζεται ένα άτομο προκειμένου να επαναφορτίζονται μ με ενέργεια τα μιτοχόνδρια των σκελετικών μυών του μπορεί να καθορίστεί, μετρώντας τα επίπεδα συγκέντρωσης του κύριου μεταβολίτη της βιταμίνης D3, της 25-υδροξυβιταμίνης D3, στον ορό.

Συγκεντρώσεις της 25-υδροξυβιταμίνης D3 στον ορό < 20ng/ml σημαίνουν έλλειψη της βιταμίνης D3.

Συγκεντρώσεις της 25-υδροξυβιταμίνης D3 στον ορό 20-29ng/ml σημαίνουν ανεπάρκεια βιταμίνης D3 .

Συγκεντρώσεις της 25-υδροξυβιταμίνης D3 στον ορό 30-100ng/ml είναΙ φυσιολογικές, ενώ συγκεντρώσεις της 25-υδροξυβιταμίνης D350-70ng/ml θεωρούνται θεραπευτικές 

Συγκεντρώσεις της 25-υδροξυβιταμίνης D3 στον ορό 40-60 ng/ml θεωρούνται θεραπευτικές και συνήθως είναι απαραίτητες για ασθενείς που πάσχουν από διάφορες διαταραχές, περιλαμβανομένης και της σωματικής κόπωσης από έλλειψη ή ανεπάρκεια της βιταμίνης D3.Συγκεντρώσεις της 25-υδροξυβιταμίνης D3 στον ορό >100/ml θεωρούνται τοξικές.

Συμπερασματικά κάθε άτομο, ανεξαρτήτως ηλικίας που κουράζεται εύκολα ή αισθάνεται διαρκώς κουρασμενο, αφού αποκλείσει με τη βοήθεια του θεράποντα γιατρού του τις κλινικές καταστάσεις, που μεταξύ των άλλων προκαλούν και κόπωση των σκελετικών μυών, θα πρέπει να ερευνάται για το αν πάσχει από έλλειψη ή ανεπάρκεια βιταμίνης D3.

Η έλλειψη ή ανεπάρκεια βιταμίνης D3 διορθώνεται εύκολα τους θερινούς μήνες στα άτομα κάτω των 60 ετών, αν εκτίθεται γυμνό το σώμα στην ηλιακή ακτινοβολία, τις μεσημβρινές ώρες 11-2, όπου επικρατεί η υπεριώδης ακτινοβολία Β, η οποία ευθύνεται για τη φωτοσύνθεση της βιταμίνης D3 στο δέρμα.

Αν είναι αδύνατη η έκθεση στον ήλιο αυτές τις ώρες ή αν το άτομο είναι μεγαλύτερο των 60 ετών και δεν φωτοσυνθέτει το δέρμα του βιταμίνη D3, συνιστάται η χορήγηση βιταμίνης D3 από το στόμα.

Επειδή η απορόφηση της βιταμίνης D3 από το έντερο δεν επιτυγχάνεται πάντοτε με όλα τα σκευάσματα βιταμίνης D3, που κυκλοφορούν στο εμπόριο, η χορήγηση φυσικής και όχι σνθετικής βιταμίνης D3 που φέρεται μαζί με βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο [D3-Gkelin drops] από το στόμα, μια φορά την ημέρα μετά το φαγητό επιτρέπει την ασφαλή απορρόφηση της βιταμίνης D3. Το ελαιόλαδο επιτρέπει τη απορρόφηση της βιταμίνης D3, διότι η τελευταία ανήκει στις λιποδιαλυτές βιταμίνες.

Η δόση της βιταμίνης D3 που πρέπει να χορηγηθεί σε ένα άτομο με χρόνια κόπωση από έλλειψη ή ανεπάρκεια βιταμίνης D3 καθορίζεται από τα επίπεδα της 25 υδροξυβιταμίνης D3 στον ορό.

Η συνήθης δοσολογία που μπορεί να βελτιώσει τη μυική κόπωση, στα παιδιά είναι οι 1000IU [μία σταγόνα D3-Gkelin drops] ημερησίως και στους ενήλικες 4000ΙU [4 σταγόνες D3-Gkelin drops] ημερησίως, μετά το φαγητό, για ένα μήνα, οπόταν επαναλμβάνεται η μέτρηση των επιπέδων της βιταμίνης D3 στον ορό του αίματος του πασχοντος.

Σε περίπτωση που διορθώνονται και βρίσκονται επαρκή τα επίπεδα της βιταμίνης D3 στον ορό και επιμένει η μυική κόπωση, τότε θα πρέπει να ερευνάται εκ νέου, λεπτομερέστερα η υγεία του ασθενούς για την παρουσία και άλλης νόσου, που προκλεί την χρονία κόπωση.

Όσοι παίρνουν D3-Gkelin drops για να αντιμετωπίσουν τη εύκολη σωματική τους κόπωση ή χρονία κόπωση μπορούν να αντιληφθούν τη βελτίωση τους, παρατηρώντας την ανταπόκριση του σώματός τους μετά από οποιουδήποτε τύπου σωματική άσκηση.

Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση

1. Sinha A, Hollingsworth KG, Ball S, Cheetham T. Improving the vitamin d status of vitamin d deficient adults is associated with improved mitochondrial oxidative function in skeletal muscle. J Clin Endocrinol Metab. 2013 Mar;98(3):E509-13. doi: 10.1210/jc.2012-3592. Epub 2013 Feb 7.

2. Campbell GR, Pallack ZT, Spector SA. Vitamin D Attenuates Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor Induced Human Skeletal Muscle MitochondriaDNA Depletion. AIDS. 2013 Feb 21. [Epub ahead of print]

3. Potgieter M, Pretorius E, Pepper MS. Primary and secondary coenzyme Q10 deficiency: the role of therapeutic supplementation. Nutr Rev. 2013 Mar;71(3):180-8. doi: 10.1111/nure.12011. Epub 2013 Jan 30.

4. Spasov AA, Zheltova AA, Kharitonov MV. Magnesium and the oxidative stress. Ross Fiziol Zh Im I M Sechenova. 2012 Jul;98(7):915-23.

5. Sinha A, Hollingsworth KG, Ball S, Cheetham T. Improving the vitamin d status of vitamin d deficient adults is associated with improved mitochondrial oxidative function in skeletal muscle. J Clin Endocrinol Metab. 2013 Mar;98(3):E509-13. doi: 10.1210/jc.2012-3592. Epub 2013 Feb 7.

Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης

Δρ.Δημήτριος Ν. Γκέλης
Iατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος

Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρικός Συγγραφέας, Ιατρικός Ερευνητής 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Ιατρική Έρευνα, Συμπληρωματική Ιατρική

Διεύθυνση: ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τηλ: 6944280764, Email: pharmage@otenet.gr
www.gelis.gr, www.pharmagel.gr , www.orlpedia.gr , www.allergopedia.gr, d3gkelin.gr, www.vitaminb12.gr, www.zinc.gr, www.curcumin.gr

Αικατερίνη Γκέλη
Αικατερίνη Γκέλη
Ιατρός, Ακτινοδιαγνώστρια
 Άσσος, Κορίνθου.
Εχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διαγνωστική με υπερήχους, κλασσική ακτινολογία παίδων και ενηλίκων, γναθοπροσωπική ακτινολογία, περιβαλλοντική ιατρική, ιατρική διατροφολογία, συμπληρωματική ιατρική.
Βάνα Δημητριάδου

Δημητριάδου Βάνα
Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Παιδική ΩΡΛ, ΩΡΛ ενηλίκων, ΩΡΛ Αλλεργία, Διαταραχές όσφρησης και γεύσης, Βαρηκοία, Εφαρμογές ακουστικών βαρηκοίας, Προληπτική ΩΡΛ ογκολογία, Περιβαλλοντική ιατρική, Συμπληρωματική Ιατρική, Ιατρική Διατροφολογία, Διαταραχές φωνής, Εναλλακτική Ιατρική, Βιοϊατρικό βελονισμό, βιταμίνη D.Σημείωση: Το παρόν επιστημονικό άρθρο γράφτηκε για λόγους ενημέρωσης των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελεί  μέσο διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή για ασθενείς, από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου.

Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση.
Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά μπορεί να χορηγούνται συμπληρωματικά, χωρίς να παραιτούνται οι ασθενείς από  τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, που γίνονται, όταν χρειάζονται, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη. Οι παρατιθέμενες διαφημίσεις εξυπηρετούν της δαπάνες συντήρησης της παρούσας ιστοσελίδας 


Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.