Η επιβολή αναγκαστικών μέτρων μπορεί να παραγκωνίσει την εθελοντική υποστήριξη για τις πολιτικές COVID-19, ειδικά όπου η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση είναι αδύναμη και σε μια φιλελεύθερη κοινωνία©

Οι υπεύθυνοι της προστασίας της Δημόσιας Υγείας και αυτοί που σχεδιάζουν την υγειονομική πολιτική.

Οι αποφάσεις που παίρνονται  πρέπει να βασίζονται στην εθελοντική και όχι στην  αναγκαστική συμμόρφωση και αυτό ποικίλει από κράτος σε κράτος.

Ενώ η επιβολή μπορεί να εξασφαλίσει υψηλότερη συμμόρφωση, υπάρχουν πειραματικά δεδομένα και άλλα στοιχεία που δείχνουν ότι μπορεί επίσης να παραγκωνίσει τα εθελοντικά κίνητρα.

 

Πώς επηρεάζει η επιβολή την υποστήριξη των πολιτών για τις πολιτικές κατά του COVID-19; Μια έρευνα που διεξήχθη με 4.799 ερωτηθέντες προς το τέλος του πρώτου lockdown στη Γερμανία δείχνει ότι ένα σημαντικό μερίδιο του πληθυσμού θα υποστηρίξει τα υγειονομικά μέτρα περισσότερο με  εθελοντική παρά με αναγκαστική εφαρμογή.

 

Οι αρνητικές απαντήσεις στην αποστροφή ελέγχου που ορίζεται ως επιβολή – ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση της παρέμβασης πολιτικής που συστήνεται να ακολουθηθεί  (π.χ. είναι σπάνιες για τη χρήση μάσκας και συχνές  για τον εμβολιασμό και την εφαρμογή εντοπισμού κινητών τηλεφώνων).


Η αποστροφή για τον έλεγχο είναι λιγότερο συχνή μεταξύ εκείνων που έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τις πληροφορίες που παρέχει, και μεταξύ εκείνων που ανατράφηκαν κάτω από το καταναγκαστικό καθεστώς της Ανατολικής Γερμανίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή αποτελεσματικότητα της επιβολής και τον βαθμό, στον οποίο η σχεδόν η  καθολική συμμόρφωση είναι ζωτικής σημασίας, οι διαφορετικοί βαθμοί αντίθεσης στην επιβολή μέτρων  μεταξύ των διαφόρων  πολιτικών  υποδηλώνουν ότι, για ορισμένες πολιτικές κατά του COVID-19 μια αναγκαστική εντολή δεν θα ήταν συνετή, ενώ για άλλες θα ήταν ουσιαστική. Παρόμοιος συλλογισμός μπορεί επίσης να σχετίζεται με πολιτικές για την αντιμετώπιση μελλοντικών πανδημιών και άλλων κοινωνικών προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή.

 

Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση

Katrin Schmelz. Enforcement may crowd out voluntary support for COVID-19 policies, especially where trust in government is weak and in a liberal society. Proc Natl Acad Sci U S A. 2021 Jan 5;118(1):e2016385118.

Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης

Δρ.Δημήτριος Ν. Γκέλης
Iατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος

Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρικός Συγγραφέας, Ιατρικός Ερευνητής 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Ιατρική Έρευνα, Συμπληρωματική Ιατρική

Διεύθυνση: ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τηλ: 6944280764, Email: pharmage@otenet.gr
www.gelis.gr, www.pharmagel.gr , www.orlpedia.gr , www.allergopedia.gr, d3gkelin.gr, www.vitaminb12.gr, www.zinc.gr, www.curcumin.gr

Αικατερίνη Γκέλη
Αικατερίνη Γκέλη
Ιατρός, Ακτινοδιαγνώστρια
 Άσσος, Κορίνθου.
Εχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διαγνωστική με υπερήχους, κλασσική ακτινολογία παίδων και ενηλίκων, γναθοπροσωπική ακτινολογία, περιβαλλοντική ιατρική, ιατρική διατροφολογία, συμπληρωματική ιατρική.


Σημείωση: Το παρόν επιστημονικό άρθρο γράφτηκε για λόγους ενημέρωσης των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελεί  μέσο διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή για ασθενείς, από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου.

Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση.
Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά μπορεί να χορηγούνται συμπληρωματικά, χωρίς να παραιτούνται οι ασθενείς από  τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, που γίνονται, όταν χρειάζονται, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη. Οι παρατιθέμενες διαφημίσεις εξυπηρετούν της δαπάνες συντήρησης της παρούσας ιστοσελίδας 


Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.