Κακοσμία του στόματος γαστρεντερολογικής αιτιολογίας©

Η πλειοψηφία των ασθενών , αλλά και των γιατρών ακόμη πιστεύουν ότι η χρόνια κακοσμία του στόματος προέρχεται από το στομάχι. Αυτή η άποψη ισχύει μόνο για το <0.5% των περιπτώσεων.

Κακοσμία του στόματος οισοφαγικής προέλευσης

Η οισοφαγική κακοσμία του στόματος παρατηρείται σε ειδικές περιπτώσεις. Το εκκόλπωμα του οισοφάγου Zenker προκαλεί μια χρόνια δυσάρεστη απόπνοια του ασθενούς. [1].

Η συχνότητα αυτού του φαινομένου είναι μικρότερη του 0.1% και διαγιγνώσκεται σε άτομα άνω των 65 ετών. Μια αιμορραγία του οισοφάγου μπορεί να δημιουργήσει μυρωδιά μούχλας.

Σε περίπτωση σοβαρής αναγωγής του περιεχομένου του στομάχου προς τον οισοφάγο μπορεί να συνοδευτεί από δύσοσμη εκπνοή.

Συμπτωματικά μαζί με τα προβλήματα του οισοφάγου και τη δύσοσμη απόπνοια που μπορεί να τα συνοδεύει , ο ασθενής μπορεί να πάσχει επίσης από βήχα, οπισθορρινικό κατάρρου, οπισθοσθερνικό αίσθημα καύσου (πύρρωση), ερεθισμούς, εξελκώσεις του οισοφάγου και κακοσμία γενικότερη του στόματος.  Στις παθήσεις του οισοφάγου γίνεται μέτρηση του pH του οισοφάγου.

Αν ξεφύγει η ακριβής διάγνωση μπορεί να εξελιχθεί η κατάσταση καρκινωματικά.

Διαβρωτικές αλλαγές στον οισοφαγικό βλεννογόνο έχουν έντονα σχετιστεί με αύξηση των επιπέδων των δύσοσμων πτητικών ενώσεων που ανιχνεύονται στην εκπνοή. Αυτό το εύρημα υποστηρίζει την υπόθεση ότι η κακοσμία του στόματος μπορεί να είναι ένας δυνητικός βηματοδότης της διαφορικής διάγνωσης μεταξύ της διαβρωτικής γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και της μη διαβρωτικής γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, πράγμα που σημαίνει την παρουσία διαβρωτικής αλλαγής στην κάτω οισοφαγογαστρική συνένωση [2]

Κακοσμία του στόματος στομαχικής αιτιολογίας

Οι λοιμώξεις με το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (Helicobacter pylori) μπορεί να προκαλέσουν πεπτικά έλκη και γαστρικό καρκίνο . Δεν υπάρχει μια 100% καθαρή συσχέτιση μεταξύ αυτρών των ελκών και της κακοσμίας του στόματος.

Σε μελέτες που έχουν γίνει σε εργαστήρια in vitro έχει παρατηρηθεί σημαντική παραγωγή πτητικών θειούχων ενώσεων In vitro studies show significant VSC production by H. Pylori [3].

Τα ευρήματα αυτά έχουν επιβεβαιωθεί και σε πιο πρόσφατη έρευνα, κατά την οποία ότι το H. pylori παράγει υδρόθειο και μεθυλομερκαπτάνη, πράγμα που σημαίνει ότι αυτός ο μικροοργανισμός μπορεί να συμβάλει στην πρόκληση κακοσμίας της εκπνοής [4].

Σε περαιτέρω έρευνες βρέθηκε ότι το H. pylori ανιχνεύεται σε άτομα με περιοδοντίτιδα. Αυτό σημαίνει ότι η εξέλιξη του περιοδοντικού θυλάκου και της φλεγμονής μπορεί να ευνοήσει τον ναποικισμό με αυτό το είδος βακτηριδίου και ότι η λοίμωξη H. pylori μπορεί έμμεσα να; σχετίζεται με την παθολογική κακοσμα του στόματος, μετά από περιοδοντίτιδα [5] .

Η κακοσμία του στόματος συχνά αναφέρεται μεταξύ των συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη λοίμωξη από και τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση [6].

Η θεραπευτική αποκατάσταση της παθολογίας του γαστρεντερικού συστήματος εξαφανίζει συνήθως την δύσοσμη απόπνοια της εκπνοής ή την κακοσμία του σώματος. Αυτή η έκβαση δείχνει ότι η κακοσμία του στόματος μπορεί να προέρχεται από το γαστρεντερικό σύστημα.

Παρά τούτο χρειάζονται περαιτέρω έρευνες για να αποδειχθεί ξεκάθαρα η σχέση των στομαχικών προβλημάτων από λοιμώξεις με H. pylori και της κακοσμίας του στόματος.

Κακοσμία στόματος εντερικής αιτιολογίας

Σε περιπτώσεις εντερικής απόφραξης μπορεί να ανιχνευτεί στο στόμα κοπρανώδης απόπνοια. Σ’αυτές τις περιπτώσεις γίνεται ακτινιγραφικός έλεγχος, με βαριούχο υποκλισμό [7].

Κακοσμία του στόματος από ηπατική νόσο

Η κακοσμία της εκπνοής από το στόμα μπορεί να αυξηθεί σε ασθενείς με ηπατοπάθεια. Η ιογενής ηπατίτιδα Β μπορεί να σχετιστεί με την ανίχνευση μεθυλμερκαπτάνης σε ξέσματα απόξεσης του επιχρίσματος της ράχης της γλώσσας [8].

Οι ηπατοπάθειες μπορεί να συνοδεύονται από μια χαρακτηριστική απόπνοια της αναπνοής που μυρίζει μπαγιατίλα [fetor hepaticus]. Ακόμη και στο στάδιο της κίρρωσης , η νόσος μπορεί να υπάρχει ασυμπτωματική επί πολλά έτη. Η ανάλυση του εκπνεόμενου αέρα θα μπορούσε να φανέί χρήσιμη στηυν ανίχνευση μιας καλυμμένης ηπατικής παθολογίας [9].

Η κακοσμία του στόματος γαστρεντερολογικής αιτιολογίας αντιμετωπίζεται αιτιολογικά, αφού αποκλειστούν οι λοιπές αιτίες κακοσμίας του στόματος [10]. [ΒΛΕΠΕ: ΚΑΚΟΣΜΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ]. Μερικές φορές είναι δύσκολο να τεθεί ακριβής διάγνωση.

Η λεπτομερής και προσεκτική εξέταση από τον γαστρεντερολόγο θα οδηγήσει στην τελική λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. Μεχρις ότο ολοκληρωθεί η θεραπεία της κύριας νόσου του ασθενούς, επιβάλλεται να εφαρμόζετε η προσεκτική εφαρμογή της υγιεινής του στόματος.

Οι στοματοπλύσεις με διάλυμα Αλόης αγνής και διαλύματος νερατζιού [EVOSMIN] κάθε 3-6 ώρες βοηθούν στην κάλυψη της κακοσμίας , τον καθαρισμό του στοματοφαρυγγικού βλεννογόνου χωρίς παρενέργειες.


Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση

1.Stoeckli SJ, Schmid S. Endoscopic stapler-assisted diverticuloesophagostomy for Zenker’s diverticulum: patient satisfaction and subjective relief of symptoms. Surgery. 2002 Feb;131(2):158-62.

2.Kim JG, Kim YJ, Yoo SH, Lee SJ, Chung JW, Kim MH, Park DK, Hahm KB. Halimeter ppb Levels as the Predictor of Erosive Gastroesophageal Reflux Disease. Gut Liver. 2010 Sep;4(3):320-5. doi: 10.5009/gnl.2010.4.3.320. Epub 2010 Sep 24.

3. Hoshi K, Yamano Y, Mitsunaga A, Shimizu S, Kagawa J, Ogiuchi H. Gastrointestinal diseases and halitosis: association of gastric Helicobacter pylori infection. Int Dent J. 2002 Jun;52 Suppl 3:207-11.

4.Lee H, Kho HS, Chung JW, Chung SC, Kim YK. Volatile sulfur compounds produced by Helicobacter pylori. J Clin Gastroenterol. 2006 May-Jun;40(5):421-6.

5. Suzuki N, Yoneda M, Naito T, Iwamoto T, Masuo Y, Yamada K, Hisama K, Okada I, Hirofuji T. Detection of Helicobacter pylori DNA in the saliva of patients complaining of halitosis. J Med Microbiol. 2008 Dec;57(Pt 12):1553-9. doi: 10.1099/jmm.0.2008/003715-0.

6. Kinberg S, Stein M, Zion N, Shaoul R. The gastrointestinal aspects of halitosis. Can J Gastroenterol. 2010 Sep;24(9):552-6.

7. Stephenson BM, Rees BI. Extrinsic duodenal obstruction and halitosis. Postgrad Med J. 1990 Jul;66(777):568-70.

8. Han DH, Lee SM, Lee JG, Kim YJ, Kim JB. Association between viral hepatitis B infection and halitosis. Αcta Odontol Scand. 2013 Sep 23.

9. Van den Velde S, Nevens F, Van Hee P, van Steenberghe D, Quirynen M. GC-MS analysis of breath odor compounds in liver patients. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2008 Nov 15;875(2):344-8. doi: 10.1016/j.jchromb.2008.08.031. Epub 2008 Sep 17.

10. Bollen CM, Beikler T. Halitosis: the multidisciplinary approach. Int J Oral Sci. 2012 Jun;4(2):55-63.

Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης

Δρ.Δημήτριος Ν. Γκέλης
Iατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος

Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρικός Συγγραφέας, Ιατρικός Ερευνητής 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Ιατρική Έρευνα, Συμπληρωματική Ιατρική

Διεύθυνση: ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τηλ: 6944280764, Email: pharmage@otenet.gr
www.gelis.gr, www.pharmagel.gr , www.orlpedia.gr , www.allergopedia.gr, d3gkelin.gr, www.vitaminb12.gr, www.zinc.gr, www.curcumin.gr

Αικατερίνη Γκέλη
Η Αικατερίνη Γκέλη
Ιατρός, Ακτινοδιαγνώστρια
 Άσσος, Κορίνθου. ΄
Εχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διαγνωστική με υπερήχους, κλασσική ακτινολογία παίδων και ενηλίκων, γναθοπροσωπική ακτινολογία, περιβαλλοντική ιατρική, ιατρική διατροφολογία, συμπληρωματική ιατρική.


Σημείωση: Το παρόν επιστημονικό άρθρο γράφτηκε για λόγους ενημέρωσης των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελεί  μέσο διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή για ασθενείς, από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου.

Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση.
Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά μπορεί να χορηγούνται συμπληρωματικά, χωρίς να παραιτούνται οι ασθενείς από  τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, που γίνονται, όταν χρειάζονται, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη. Οι παρατιθέμενες διαφημίσεις εξυπηρετούν της δαπάνες συντήρησης της παρούσας ιστοσελίδας 


Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.