Τι ρόλο παίζει η κληρονομικότητα στο ροχαλητό;©

ιστορικού ροχαλητού μεταξύ των παπούδων, των γονέων, τωνσυγγενών και των παιδιών [1].

Οι συγγενείς ασθενών με άπνοιες κατά τον ύπνο παρουσιάζουν αυξημένη συχνότητα 

Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης,  Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Φλάμπουρο Λουτρακίου, 20300, Τ. 27440 23768, 6944280764 
www.gelis.gr   www.pharmagel.gr   pharmage@otenet.gr
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Συμπληρωματική Ιατρική, Κλινική Φαρμακολογία, Ιατρική Διατροφολογία
Αικατερίνη Γκέλη 
Ιατρός, 

Ακτινοδιαγνώστρια 
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
στην Ιατρική Διατροφολογία,
Ακτινοδιαγνωστική και 
Υπερηχογραφική Διαγνωστική
Περιβαλλοντική Ιατρική, 
Συμπληρωματική Ιατρική
Διεύθυνση Ιατρείου:
Παπαληγούρα 16, Άσσος 
Κορινθίας, Τηλ. 2741087758,
6944644820 
email:kgkeli@hotmail.com

ροχαλητού, υπνικών απνοιών κατά τον ύπνο και νυκτουρίας (συχνή επίσκεψη στην τουαλέτα κατά τη διάρκεια του ύπνου), σε σύγκριση με τους συγγενείς ατόμων που δεν είχαν άπνοιες στον ύπνο. 

Η αυξημένη αυτή διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική, ενώ η ημερήσια υπνηλία, συνεπεία της υπνικής άπνοιας ήταν σημαντικά υψηλότερη στην 

ομάδα των συγγενών των ασθενών με υπνικές άπνοιες. Δεν έχουν παρατηρηθεί διαφορές στη συχνότητα της αρτηριακής υπέρτασης, ισχαιμικής καρδιοπάθειας και σαγχαρώδους διαβήτη μεταξύ των συγγενών των ατόμων που ροχαλίζουν και έχουν άπνοιες στον ύπνο και ατών που δεν ροχαλίζουν[2].

Βεβαίως αν τα μέλη μιας οικογενείας εμφανίζουν μια δυσανάλογα μικρή κάτω γνάθο, σε σχέση προς την άνω γνάθο, ως κληρονομικό γνώρισμα, τότε όλα τα μέλη της οικογενείας με αυτό το χαρακτηριστικό ροχαλίζουν.

Η σύγκλιση των δοντιών της άνω και της κάτω γνάθου καθορίζεται από την τελική διαμόρφωση του σπλαγχνικού κρανίου, που μπορεί να είναι κληρονομικά προδιαγραμμένη, η οποία όμως μπορεί να επηρεάζεται και από επίκτητους παράγοντες.
 

Η παχυσαρκία είναι ο κύριος προδιαθεσικός παράγοντας πρόκλησης ροχαλητού και απνοιών κατά τον ύπνο. Στα μη παχύσαρκα άτομα προδιαθεσικοί παράγοντες πρόκλησης απνοιών κατά τον ύπνο, μεταξύ άλλων, είναι οι κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, όπως η μικρογναθία και η οπισθογναθία [3].  Eικ. 1.
Η διαμόρφωση της εξέλιξης του σπλαγχνικού κρανίου, που επηρεάζται και από γενετικούς παράγοντες οδηγεί στη δημιουργία κρανιοπροσωπικών τύπων, όπως ο μεσογναθικός, οπισθογναθικός, προγναθικός (Εικ.2).

Ο μεσογναθικός : Στον τύπο αυτό προέχει ελαφρώς το σαγόνι και το πρόσωπο του φαίνεται στο πλάι, επιπεδωμένο. Στα άτομα αυτά δύσκολα υποχωρεί η γλώσσα προς τα πίσω και συνήθως δεν ροχαλίζουν εξ’ αιτίας αυτού του γεγονότος.

1.  Ο οπισθογναθικός : Στον τύπο αυτό προέχει η άνω γνάθος, με επακόλουθο να μη συγκλείνουν τα δόντια και να παραμένει ένα κενό μεταξύ της άνω και της κάτο5 γνάθου. Η μη σύγκλειση των γνάθων ευνοεί τη στοματική αναπνοή και την ολίσθηση της γλώσσας προς τα πίσω, με επακόλουθο τη μερική ή ολική απόφραξη κατά τον ύπνο με μεγάλη πιθανότητα πρόκλησης ροχαλητού.

2.  Ο προγναθικός : Στον τύπο αυτό προέχει η κάτω γνάθος, δεν συγκλείνουν σωστά οι γνάθοι και αυτό ευνοεί τη στοματική αναπνοή και τη διευκόλυνση πρόκλησης ροχαλητού.

Συνοπτικά υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ του συνήθους ροχαλητού και του οικογενειακού ιστορικού του ροχαλητού. Μεταξύ των καθ΄έξιν ροχαλητικών ατόμων ο γενετικός δείκτης (Lewis blood group phenotype, Le(a+b-) και η ηλικία, έχει βρεθεί μέχρι τώρα ότι είναι οι μόνοι παράγοντες που συντελούν, οι σύζυγοι να κοιμούνται σε ξεχωριστό δωμάτιο εξ αιτίας του ροχαλητού του ενός εκ των δύο. Τα ευρήματα των μελετών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα δείχνουν ότι, σε κάποια έκταση το ροχαλητό είναι κληρονομικό [4].

3.  Βιβλιογραφία

1. Jennum P, Hein HO, Suadicani P, Sørensen H, Gyntelberg F. Snoring, family history, and genetic markers in men. The Copenhagen Male Study. Chest. 1995 May;107(5):1289-93.

2. Bielicki P, Przybyłowski T, Droszcz W, Byśkiniewicz K, Korczyński P, Chazan R. Familial clustering of symptoms typical for OSAS.Pneumonol Alergol Pol. 2006;74(1):59-62.

3. Padma A, Ramakrishnan N, Narayanan V. Management of obstructive sleep apnea: A dental perspective. Indian J Dent Res. 2007 Oct-Dec;18(4):201-9.

4. Jennum P, Hein HO, Suadicani P, Sørensen H, Gyntelberg F. Snoring, family history, and genetic markers in men. The Copenhagen Male Study.Chest. 1995 May;107(5):1289-93.

Δρ.Δημήτριος Ν. Γκέλης
Website | + posts

Iατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος
Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διεύθυνση: ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τηλ: 6944280764
Email: pharmage@otenet.gr
www.gelis.gr, www.pharmagel.gr , www.orlpedia.gr , www.allergopedia.gr, d3gkelin.gr
www.vitaminb12.gr, www.zinc.gr, www.curcumin.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.