Βιντεοενδοσκόπηση του λάρυγγα με στροβοσκόπηση©

Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης (MD, ORL, DDS, PhD), Eλένη Γκόλα (ΜD, ORL), Δρ Iωσήφ Βιτάλ (MD, ORL, PhD), Δημήτριος Ραμαντάνης (MD, ORL), Ευάγγελος Γκόλας (MD, ORL), Χρυσάνθη Καραπάντζου (ΜD, ORL, PhD, Ass. Professor)

 Ό έλεγχος των κραδασμών των φωνητικών χορδών σε αργή κίνηση επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του στροβοσκοπίου. Η στροβοσκόπηση του λάρυγγα είναι ένα σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο στην εξέταση ασθενών με φωνιατρικά προβλήματα[1].

Ο όρος στροβοσκόπηση προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις στρόβος (περιστροφή, δίνη) και – σκόπιο < (Αρχ.) σκοπώ (παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω) [2]. Η ιδέα της στροβοσκόπησης αναπτύχθηκε στις αρχές του 1800, χρησιμοποιώντας έναν περιστρεφόμενο τροχό με σχισμές για την προβολή εικόνων σε έναν ξεχωριστό περιστρεφόμενο τροχό, ο οποίος παρήγαγε την εμφάνιση κίνησης. Αυτή η τεχνολογία εφαρμόστηκε στη συνέχεια στην παρατήρηση της δόνησης των φωνητικών χορδών, που περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Oertel το 189 this5[3].

Στη στροβοσκόπηση χρησιμοποιείται ένα συγχρονισμένο αναλάμπον φως που διέρχεται δια μέσου ενός εύκαμπτου ή άκαμπτου ενδοσκοπίου, δια του οποίου εξετάζονται οι παλμικές δονήσεις  των φωνητικών χορδών.

Οι λάμψεις του φωτός από το στροβοσκόπιο συγχρονίζονται με τους κραδασμούς των φωνητικών χορδών σε μια ελαφρώς μικρότερη ταχύτητα, πράγμα που επιτρέπει στον εξεταστή να παρατηρήσει τους κραδασμούς των χορδών κατά την παραγωγή του ήχου, καθώς φαίνονται σε αργή κίνηση. Αυτή η εικόνα της αργής κίνησης αποτελεί παραίσθηση, διότι δεν αλλάζει με την στροβοσκόπηση η ταχύτητα λειτουργίας των πραγματικών φωνητικών χορδών[4].

Οι φωνητικές χορδές κραδάζουν τόσο γρήγορα κατά την παραγωγή της φωνής με τρόπο που κάνει αόρατους τους κραδασμούς με γυμνό οφθαλμό, παρόμοια, όπως πάλλονται τα πτερά του πτηνού κολιβρίου [κολιμπρί (hummingbird)]. Τα πτερά του κολιβρίου μπορεί να κάνουν 80 κτυπήματα το δευτερόλεπτο, ενώ όταν ερωτοτροπούν φτάνουν τα 200 κτυπήματα το δευτερόλεπτο[5].

Επειδή οι κραδασμοί των φωνητικών χορδών είναι πολύ γρήγοροι, η εξέταση ΄΄σε αργή κίνηση΄΄ στην πραγματικότητα προέρχεται από πολλούς διαδοχικούς κύκλους κραδασμών. Η στροβοσκόπηση παρέχει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες, που αφορούν τον τύπο και τη διάρκεια  του κλεισίματος ή σύγκλεισης κατά τη διάρκεια της παραγωγής του ήχου.

Με τη στροβοσκόπηση επιτυγχάνεται η εξέταση δύο στοιχείων που είναι κλειδιά στην παραγωγή  του ήχου, ήτοι οι κραδασμοί των φωνητικών χορδών και το κλείσιμο ή σύγκλιση των φωνητικών χορδών.

Κατά τη διάρκεια της παραγωγής φωνής ή φώνησης, οι φωνητικές χορδές δονούνται σε υψηλές συχνότητες, πολύ γρήγορα για να γίνουν αντιληπτές με γυμνό μάτι. Η στροβοσκόπηση χρησιμοποιείται για την οπτική «επιβράδυνση» της δόνησης προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιολόγηση. Χρησιμοποιεί ένα εύκαμπτο ή άκαμπτο ενδοσκόπιο σε συνδυασμό με ένα μικρόφωνο και ένα στροβοσκοπικό φως που αναβοσβήνει. Το μικρόφωνο τοποθετείται δίπλα στον λάρυγγα και χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της βασικής συχνότητας της φωνής. Στη συνέχεια, η συχνότητα του στροβοσκοπίου συγχρονίζεται με ρυθμό ελαφρώς χαμηλότερο από τη θεμελιώδη συχνότητα του λάρυγγα, καταγράφοντας έτσι διαδοχικές φάσεις του γλωττιδικού κύκλου. Οι ακολουθίες εικόνων αναπαράγονται με προχωρημένη σειρά για να παραχθεί ένα βίντεο κλιπ “αργής κίνησης” των φωνητικών χορδών κατά τη διάρκεια της φωνησης. Το εφέ είναι παρόμοιο με αυτό ενός flipbook, στο οποίο μια σειρά εικόνων παράγει την αντίληψη της κίνησης. Αυτή η δειγματοληψία σε διαδοχικούς κύκλους γλωττίδας εμφανίζει μια εκτίμηση της υποκείμενης λειτουργίας της δόνησης[3].

Η εκτεταμένη χρήση οπτικών ινών και τηλεοπτικών καμερών και βίντεο διευκολύνουν τη στροβοσκοπική εξερεύνηση των φωνητικών χορδών. Οι ΩΡΛ πρέπει να τονίσουν τη χρήση αυτής της μοναδικής μεθόδου που μας επιτρέπει τη μελέτη της λειτουργίας της λειτουργίας του λάρυγγα και της παραγωγής φωνής. Αυτή η εξερεύνηση βασίζεται σε μια φανταστική αργή κίνηση της φωνητικής χορδής που μας επιτρέπει να δούμε το κύμα των παλόμενων φωνητικών χορδών. Οι πιο χρήσιμες κλινικές πληροφορίες  της στροβοσκοπικής μελέτης του λάρυγγα αφορούν την  φωνητική λειτουργία, την διαφορική διάγνωση μεταξύ καλοήθων και κακοήθων βλαβών και την πάρεση του λάρυγγα[7].

Ιστορικά, η επίδραση της «αργής κίνησης» της στροβοσκόπησης του λάρυγγα έχει αποδοθεί λανθασμένα στον νόμο του Talbot (που αφορά τη σχέση μεταξύ της αντιληπτής φωτεινότητας ενός αντικειμένου και του χρόνου έκθεσης στον φωτισμό) και της εμμονής της όρασης (που υποθέτει ότι οι εικόνες διατηρούνται στον ανθρώπινο αμφιβληστροειδή μέχρι και 0,2 ms όταν, στην πραγματικότητα, είναι αποτέλεσμα του φαινομένου της οπτικής αντίληψης εικόνων χωρίς τρεμόπαιγμα όταν η συχνότητα της λυχνίας στροβοσκοπίου υπερβαίνει τα 50 Hz και της προκύπτουσας εμφάνισης κίνησης λόγω της επίδρασης της οπτικής δειγματοληψίας κατά τις διαδοχικές φάσεις της κίνησης των φωνητικών χορδών[8].

Η στροβοσκόπηση είναι μια εναλλακτική λύση χαμηλού κόστους σε σχέση με άλλες τεχνολογίες, όπως το βίντεο υψηλής ταχύτητας, που απαιτεί μια πιο εξειδικευμένη κάμερα και αποθήκευση δεδομένων μεγάλου όγκου. Υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα στη στροβοσκόπηση λόγω της απαιτούμενης τεχνικής δειγματοληψίας. Καθώς καταγράφονται μόνο περιοδικές κινήσεις φωνητικών χορδών από διαδοχικούς κύκλους της γλωττίδας, η απεριοδικότητα ή οι κυμαινόμενες κινήσεις φωνητικών των χορδών δεν μπορούν να παρακολουθηθούν.

Μια άλλη κατάσταση στην οποία η στροβοσκόπηση δεν αποδίδει καλά είναι η διπλοφωνία, μια κατάσταση που παράγει δύο ξεχωριστά τόνους ταυτόχρονα, διαταράσσοντας έτσι τη θεμελιώδη εκτίμηση συχνότητας του μικροφώνου στροβοσκοπίας και προκαλώντας ακανόνιστο αναβοσβήσιμο και ασυνεπές σύνολο εικόνων. Η στροβοσκόπηση μπορεί επίσης να μην αναπαριστά με ακρίβεια τις κινήσεις ενός μεμονωμένου γλωττιδικού κύκλου εάν υπάρχει ανωμαλία από κύκλο σε κύκλο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η βιντεοκυμογραφία (υψηλής ταχύτητας σάρωση βίντεο μιας γραμμής) ή η βιντεολαρυγγοσκόπηση υψηλής ταχύτητας μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικά διαγνωστικά εργαλεία. Η βιντεοκυμογραφία υψηλής ταχύτητας και η ποσοτική ανάλυση των εικόνων του λάρυγγα είναι σημαντικές για την ακριβή διάγνωση των προτύπων κλεισίματος των φωνητικών χορδών. Η ατελής σύγκλειση της γλωττίδας μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα των παραμέτρων της ψηφιακής βιντεοκυμογραφίας, με μεγαλύτερη επίδραση στην περιοχή περιοχή των φωνητικών χορδών στους άνδρες και στη μέση και πρόσθια περιοχή των φωνητικών χορδών στις γυναίκες[9].

Τι μπορεί να αξιολογηθεί με τη στροβοσκόπηση;

Γενικότερα, η στροβοσκόπηση παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την έρευνα των διαταραχών της φωνής, όπως: Οι κραδασμοί ή δονήσεις ή ταλαντώσεις των φωνητικών χορδών: Η στροβοσκόπηση παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες και συχνά βασικές πληροφορίες για τη φύση, το βαθμό και την ποιότητα των δονήσεων ή ταλαντώσεων ή κραδασμών των φωνητικών χορδών και συγκεκριμένα αξιολογείται:

  1. Η κανονικότητα των φωνητικών. χορδών. Οι φυσιολογικές δονήσεις των φωνητικών χορδών είναι κανονικές και περιοδικές.
  2. Το εύρος των δονήσεων των φωνητικών χορδών κατά τη διάρκεια των δονήσεων. 3. Η ισορροπία και συμμετρικότητα των φωνητικών χορδών κατά τη διάρκεια των δονήσεων.
  3. Η ευλυγισία των φωνητικών χορδών. Οι φυσιολογικές φωνητικές χορδές είναι ευλύγιστες και όχι δύσκαμπτες και γιαυτό επιδεικνύουν ένα κανονικό κύμα του βλεννογόνου.

Η στροβοσκόπηση επιτρέπει στον εξεταστή να αξιολογήσει το ΄΄κύμα του βλεννογόνου΄΄. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να αποδοθεί η πορεία του φωτός στην άνω επιφάνεια των φωνητικών χορδών κατά τη διάρκεια των δονήσεών τους, όπως φαίνεται στη στροβοσκόπηση. Η οργανωμένη δόνηση των φωνητικών χορδών είναι κρίσιμη για την παραγωγή φωνής υψηλής ποιότητας. Όταν οι φωνητικές χορδές ταλαντώνονται, ο επιφανειακός ιστός της φωνητικής χορδής μετατοπίζεται με τρόπο που μοιάζει με κύμα, δημιουργώντας το λεγόμενο «βλεννογονικό κύμα». Επειδή το κύμα του βλεννογόνου εξαρτάται από τη δομή των φωνητικών χορδών, οι φυσικές αλλοιώσεις αυτής της δομής προκαλούν ανωμαλίες των κυμάτων του βλεννογόνου. Η απεικόνιση και η ποσοτικοποίηση των ιδιοτήτων των κυμάτων του βλεννογόνου έχουν γίνει χρήσιμες παράμετροι για τη διάγνωση και τη διαχείριση της παθολογίας των φωνητικών χορδών. Η μέτρηση των κυμάτων του βλεννογόνου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των φωνητικών χορδών που δεν μπορούν να προσδιοριστούν με άλλες τεχνικές αξιολόγησης[10].

Κύμα του βλεννογόνου είναι η κυματοειδής κίνηση του καλύμματος μιας φωνητικής χορδής (επιθήλιο + επιπολής υποβλεννογόνιος χιτώνας) κατά μήκος του σώματος της φωνητικής χορδής (φωνητικός μυς). Η εκτίμηση του κύματος του βλεννογόνου βοηθάει στη διάγνωση των φωνητικών διαταραχών. Η δυναμικότητα του κύματος του βλεννογόνου αντανακλά το πόσο ευλύγιστο είναι το κάλυμμα της χορδής και πόσο αποτελεσματικά δονείται. Η ελάττωση του κύματος του βλεννογόνου αντανακλά τη δυσκαμψία της φωνητικής χορδής, η οποία μπορεί να προκληθεί από οίδημα, ουλή κλπ.  Περιοχές ή σημεία με ανωμαλία του κύματος του βλεννογόνου σηματοδοτούν  το πιο πιθανό σημείο της βλάβης επί ή μέσα στη φωνητική χορδή[11].

‘Ελεγχος της σύγκλισης των φωνητικών χορδών με το στροβοσκόπιο

Η στροβοσκόπηση παρέχει πληροφορίες για τη φύση, το βαθμό και την ποιότητα του κλεισίματος των φωνητικών χορδών. Οι φυσιολογικές φωνητικές χορδές μπορεί να κλείσουν τελείως κατά τη διάρκεια ενός δονητικού κύκλου. Στην κλινική πράξη είναι απαραίτητη η έρευνα των δονήσεων και της σύγκλεισης των φωνητικών χορδών, διότι οι δονήσεις των φωνητικών χορδών και η σύγκλεισή τους είναι απαραίτητα για τη φυσιολογική παραγωγή  του ήχου. Ακόμη και οι πιο μικρές ανωμαλίες της δόνησης  ή της σύγκλεισης των φωνητικών χορδών ευθύνονται για σημαντικά φωνητικά προβλήματα. Οι αλλαγές των κραδασμών των φωνητικών χορδών που ανιχνεύονται με τη στροβοσκόπηση παρέχουν σημαντικά συμπεράσματα για την αιτία ή τις αιτίες ενός φωνητικού προβλήματος[12].

Πλεονεκτήματα της στροβοσκόπησης

Η στροβοσκόπηση έχει τα εξής πλεονεκτήματα:1. Η στροβοσκόπηση είναι απαραίτητη σε κάθε άτομο με  μια διαταραχή της φωνής που οφείλεται σε ανωμαλίες που επηρεάζουν τις δονήσεις των φωνητικών χορδών. Οι ανωμαλίες αυτές περιλαμβάνουν ένα φάσμα διαταραχών, όπως οι ουλές των  φωνητικών χορδών, η  ύπαρξη μιας μάζας στη φωνητική. χορδή (π.χ. κύστη, πολύποδας, όζος), την ατελή σύγκλειση των φωνητικών χορδών, την ανώμαλη δόνηση των φωνητικών χορδών[13].

Μειονεκτήματα της στροβοσκόπησης

Στα μειονεκτήματα της στροβοσκόπησης περιλαμβάνονται τα εξής: Υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα στη στροβοσκόπηση λόγω της απαιτούμενης τεχνικής δειγματοληψίας. Καθώς καταγράφονται μόνο περιοδικές κινήσεις φωνητικών χορδών από διαδοχικούς κύκλους γλωττίδας, η απεριοδικότητα ή οι κυμαινόμενες κινήσεις φωνητικών χορδών δεν μπορούν να παρακολουθηθούν. Μια άλλη κατάσταση στην οποία η στροβοσκόπηση δεν αποδίδει καλά είναι η διπλοφωνία, μια κατάσταση που παράγει δύο ξεχωριστά τόνους ταυτόχρονα, διαταράσσοντας έτσι τη θεμελιώδη εκτίμηση συχνότητας του μικροφώνου στροβοσκοπίας και προκαλώντας ακανόνιστο αναβοσβήσιμο και ασυνεπές σύνολο εικόνων[14].

Η στροβοσκόπηση μπορεί επίσης να μην αναπαριστά με ακρίβεια τις κινήσεις ενός μεμονωμένου γλωττιδικού κύκλου εάν υπάρχει ανωμαλία από κύκλο σε κύκλο[15].

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η βιντεοκυμογραφία (υψηλής ταχύτητας σάρωση βίντεο μιας γραμμής) ή η βιντεολαρυγγοσκόπηση υψηλής ταχύτητας μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικά διαγνωστικά εργαλεία[16, 17].

Η στροβοσκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η φωνή του ασθενούς είναι αρκετά σταθερή. Η στροβοσκόπηση δεν έχει νόημα να γίνει σε έναν ασθενή με σοβαρή απώλεια της φωνής ή σοβαρό βράγχος φωνής (βράχνιασμα).

Με τη στροβοσκόπηση φαίνονται οι δονήσεις της επιφάνειας της χορδής (ένα είδωλο δύο διαστάσεων ή δυδιάστατη απεικόνιση). Αν και η απεικόνιση αυτή είναι ευκρινώς πληροφοριακή, εν τούτοις δεν μπορεί να εκτιμηθεί η περιοχή των δονουμένων των φωνητικών χορδών από κάτω, δηλαδή να γίνει τρισδιάστατη απεικόνιση. Η έρευνα ορισμένων διαταραχών της φωνής (π.χ. από ουλές των φωνητικών χορδών, φωνητική αύλακα ή σχισμή (sulcus vocalis, κλπ) χρειάζονται αφ’ενός τρισδιάστατες απεικονίσεις των φωνητικών χορδών και απτική αξιολόγηση των φωνητικών χορδών, όπως αυτή που μπορεί να γίνει με τη μικρολαρυγγοσκόπηση ή με τη βίντεοκυμογραφία.

Η φωνητική αύλακα (sulcus vocalis), που ορίζεται ως ένας τύπος αυλάκωσης κατά μήκος τoυ ελεύθερου χείλους  της φωνητικής χορδής, διαταράσσει τη φυσιολογική, εύκαμπτη επιπολής στιβάδα της φωνητικής χορδής, προκαλώντας αλλοιώσεις στο εγγενές βλεννογόνο κύμα. Το κύριο σύμπτωμα είναι η αερώδης, κοπιώδης αναπνευστική δυσφωνία. Η διάγνωση της φωνητικής αύλακας μπορεί να είναι δύσκολη, και αυτό κλασικά έχει οδηγήσει στη δυσχέρεια της  αναγνώρισής  και της διαχείρισής της[18].

Ο αναφερόμενος επιπολασμός της φωνητικής αύλακας [sulcus vocalis (SV)]/τύπου III, μιας παθολογικής αύλακας στο δονητικό περιθώριο της φωνητικής χορδής, ποικίλλει σημαντικά στη βιβλιογραφία. Οι δυσκολίες στην οπτικοποίηση του ελαττώματος και μια ποικιλία περιγραφών έχουν περιπλέξει την αξιολόγηση της[19].

Βιντεοενδοσκόπηση με στροβοσκόπηση

Η βιντεοενδοσκόπηση με στροβοσκόπηση (γνωστή και ως «βιντεοστροβοσκόπηση» ή «στροβοσκόπηση» για συντομία) είναι η πιο κοινή μέθοδος απεικόνισης της δόνησης των φωνητικών χορδών και είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την αξιολόγηση της φωνής. Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ευκαμψίας του βλεννογόνου των φωνητικών χορδών,  η οποία αποτελεί ένδειξη της υγείας και της λειτουργίας του βλεννογονικού  ιστού και των βαθύτερων στοιβάδων του λάρυγγα[6].

Η βιντεοστροβοσκόπηση και η απεικόνιση υψηλής ταχύτητας είναι πλέον ένας αποδεκτός τρόπος αξιολόγησης της λειτουργίας του λάρυγγα σε ασθενείς με φωνητικές διαταραχές. Σε ασθενείς με νευρολαρυγγολογικές παθήσεις όπως τρόμος, λαρυγγικός σπασμός και παράλυση, είναι επιθυμητό να υπάρχει ένας αντικειμενικός τρόπος αξιολόγησης της φωνητικής λειτουργίας. Χρησιμοποιώντας ψηφιακή απεικόνιση και ανάλυση, τόσο η βιντεοστροβοσκόπηση, όσο και το βίντεο υψηλής ταχύτητας μπορούν να αναλυθούν για να ληφθούν οι σχετικές μετρήσεις της φωνητικής λειτουργίας. Από τη βιντεοστροβοσκόπηση, το μοντάζ του κύκλου γλωττίδας που προέρχεται από σταθερή φωνητική δόνηση μπορεί να αναλυθεί χρησιμοποιώντας λογισμικό παρακολούθησης άκρων για να ληφθεί η κυματομορφή της γλωττιδικής περιοχής.

Η κυματομορφή είναι μια ένδειξη της αποτελεσματικότητας των φωνητικών χορδών να λειτουργούν ως ταλαντωτής και δίνει άμεσες πληροφορίες ως προς την ανοιχτή και κλειστή φάση, τη συμμετρία της δόνησης των φωνητικών χορδών και τον βαθμό συμβολής του πλάτους από κάθε πτυχή. Το βίντεο υψηλής ταχύτητας ξεπερνά τις ελλείψεις της στροβοσκόπησης επιτρέποντας τη μελέτη όλων των φωνητικών κινήσεων.

Με τη χρήση ψηφιακής κυμογραφίας και ανάλυσης των κραδασμών των φωνητικών χορδών, γίνεται δυνατή η ανάλυση της έναρξης της ταλάντωσης των φωνητικών χορδών, η αξιολόγηση της διπλοφωνίας, του τρόμου και των σπασιμάτων της φωνής. Επιπλέον, η ανάλυση της ανίχνευσης του βίντεοκυμογράφου υψηλής ταχύτητας με τη χρήση ανάλυσης σήματος επιτρέπει στον ερευνητή να αξιολογήσει τις σχέσεις συχνότητας και ισχύος της δονητικής λειτουργίας των φωνητικών χορδών σε κανονική και διαταραγμένη κατάσταση[20].

H βιντεοστροβοσκόπηση  είναι ένα έγκυρο εργαλείο για τον εντοπισμό του πρώιμου γλωττιδικού καρκινώματος και του υψηλού κινδύνου προκακοήθους καρκινώματος in situ (CIS). Ακόμη και όταν δεν υπάρχει οριστική διαφοροποίηση μεταξύ της ήπιας πλακώδους ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας  (SIN I) και του μέτριας πλακώδους ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας (SIN II), μπορεί να εντοπιστεί ο επεμβατικός χαρακτήρας ενός προκακοηθούς καρκινώματος in situ (CIS) και ενός διηθητικού γλωττιδικού καρκινώματος. Ιδιαίτερα τα στροβοσκοπικά  σημάδια μη φυσιολογικού πλάτους και/ή κυμάτων του βλεννογόνου, ιδιαίτερα η φωνιατρική διακοπή, αποτελούν πρώιμη ένδειξη για προκακοηθούς καρκινώματος in situ (CIS)  ή διηθητικό καρκίνωμα[21].

Η στροβοσκόπηση χρησιμοποιείται ευρέως και είναι αρκετά επαρκής για την εξέταση φυσιολογικών φωνών, αλλά με την αυξανόμενη βραχνάδα μειώνεται η καταλληλότητά της, ακόμη και όταν συμπληρώνεται από εγγραφές βίντεο και αξιολόγηση εικόνων. Οι διαδικασίες σε πραγματικό χρόνο όπως η βιντεοκυμογραφία ή η απεικόνιση βίντεο υψηλής ταχύτητας  είναι καταλληλότερες μέθοδοι παρατήρησης των κινήσεων των φωνητικών χορδών σε τέτοιες περιπτώσεις. Ένα μειονέκτημα οποιασδήποτε εγγραφής βίντεο είναι η μεταγενέστερη χρονοβόρα επανάληψη εκτός σύνδεσης των ταινιών σε αργή κίνηση και η περιορισμένη h18:34:41 redαναγνώριση προτύπων για κίνηση και άλλες διαδικασίες που εξαρτώνται από το χρόνο[22].

Το φωνοκραδασμογράφημα [phonovibrogram (PVG)] είναι ένας αλγόριθμος επεξεργασίας εικόνας που εξάγει τις κινήσεις φωνητικών χορδών μιας ολόκληρης λαρυγγοσκοπικής ταινίας βίντεο υψηλής ταχύτητας  και τις συμπιέζει αυτόματα σε μια ενιαία εικόνα[23].

Αν και η στροβοσκοπική τεχνολογία δεν έχει υποστεί σημαντικές τεχνολογικές βελτιώσεις, έχουν γίνει πρόσφατες διευκρινίσεις για την εφαρμογή των στροβοσκοπικών αρχών στην απεικόνιση του λάρυγγα που βασίζεται σε βίντεο. Επίσης, οι πρόσφατες εξελίξεις στη σύζευξη στροβοσκόπησης με βιντεοκάμερες υψηλής ευκρίνειας παρέχουν υψηλότερη χωρική ανάλυση της δονητικής λειτουργίας των φωνητικών χορδών κατά τη διάρκεια της παραγωγής φωνής ή φώνησης. Μελέτες δείχνουν ότι η αξιοπιστία του διαβαθμιστή της οπτικής στροβοσκοπικής αξιολόγησης ποικίλλει ανάλογα με το χαρακτηριστικό του λάρυγγα που αξιολογείται και ότι μόνο ένα υποσύνολο χαρακτηριστικών μπορεί να χρειάζεται για να είναι αντιπροσωπευτικό μιας ολόκληρης αξιολόγησης. Οι κρίσεις της βιντεοενδοσκόπησης υψηλής ταχύτητας (HSV) έχουν αποδειχθεί ότι είναι πιο ευαίσθητες από τη στροβοσκόπηση για την αξιολόγηση της ασυμμετρίας της φάσης των φωνητικών χορδών, υποδεικνύοντας τις μελλοντικές δυνατότητες συμπλήρωσης της στροβοσκόπησης με εναλλακτικές μεθόδους απεικόνισης σε υβριδικά συστήματα. Η βιντεοστροβοσκόπηση του λάρυγγα από μόνη της συνεχίζει να παίζει κεντρικό ρόλο στην κλινική αξιολόγηση της φωνής. Παρόλο που η βιντεοενδοσκόπηση υψηλής ταχύτητας (HSV) μπορεί να παρέχει πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη φωνητική λειτουργία, η τελική κλινική υιοθέτησή της θα εξαρτηθεί από το πώς θα αντιμετωπιστούν οι υπόλοιπες πρακτικές, τεχνικές και μεθοδολογικές προκλήσεις[12].

Η σωστή αξιολόγηση των ασθενών με βλάβη της γλωττίδας είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της κατάλληλης θεραπείας σε περιπτώσεις καρκίνου ή προκακοήθειας και για την αποφυγή άσκοπης χειρουργικής επέμβασης. Για χρόνια, η βιντεοστροβοσκόπηση (VS) ήταν το χρυσό πρότυπο για την αξιολόγηση τέτοιων βλαβών, αλλά έχουν περιγραφεί διαγνωστικές δυσκολίες. Η βιντεοστροβοσκόπηση  είναι σε θέση να αναγνωρίσει σχεδόν όλους τους ασθενείς με καρκίνο, αλλά μόνο τα δύο τρίτα περίπου των ασθενών με μη επεμβατικές βλάβες αναγνωρίζονται σωστά ότι δεν έχουν καρκίνο. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα σχετικά με την αξιολόγηση ασθενών με βλάβες φωνητικών χορδών[24].

Ένα φυσιολογικό στροβοσκοπικό αποτέλεσμα του λάρυγγα προβλέπει την απουσία διηθητικού καρκινώματος. Ως εκ τούτου, η στροβοσκόπηση του λάρυγγα μπορεί να προταθεί ως μια χρήσιμη συμπληρωματική εξέταση στην τυπική διαγνωστική εξέταση για όλους τους ασθενείς με ύποπτο γλωττιδικό καρκίνωμα[25].

Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση

1.van Balkum M, Buijs B, Donselaar EJ, Erkelens DC, Goulin Lippi Fernandes E, Wegner I, Grolman W, Janssen LM. Systematic review of the diagnostic value of laryngeal stroboscopy in excluding early glottic carcinoma. Clin Otolaryngol. 2017 Feb;42(1):123-130

2.Γ. Μπαμπινιώτη. Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα 2009

3.Silas Chao, Sungjin A. Song.Videostroboscopy. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan. 2022 Nov 4

4.van Balkum M, Buijs B, Donselaar EJ, Erkelens DC, Goulin Lippi Fernandes E, Wegner I, Grolman W, Janssen LM. Systematic review of the diagnostic value of laryngeal stroboscopy in excluding early glottic carcinoma. Clin Otolaryngol. 2017 Feb;42(1):123-130

5.John Shewey. The Hummingbird Handbook: Everything You Need to Know about These Fascinating Birds. Timber Press, 2021.

6.Woo P. Objective Measures of Stroboscopy and High-Speed Video. Adv Otorhinolaryngol. 2020;85:25-44.

7.Cobeta I, Rivera T, Martín C, Escalante A, Berrocal M, Paz R.[Usefulness of laryngeal stroboscopy]. Acta Otorrinolaringol Esp. 1990 Nov-Dec;41(6):369-74.

8.Powell ME, Deliyski DD, Hillman RE, Zeitels SM, Burns JA, Mehta DD. Comparison of Videostroboscopy to Stroboscopy Derived From High-Speed Videoendoscopy for Evaluating Patients With Vocal Fold Mass Lesions. Am J Speech Lang Pathol. 2016 Nov 01;25(4):576-589. –

9.Nogueira do Nascimento U, Santos MAR, Gama. ACC.Digital Videokymography: Analysis of Glottal Closure in Adults. J Voice. 2024 Jan;38(1):18-24.

10.Krausert CR, Olszewski AE, Taylor LN, McMurray JS, Dailey SH, Jiang JJ.Mucosal wave measurement and visualization techniques. J Voice. 2011 Jul;25(4):395-405.

11.Krasnodębska P, Szkiełkowska A. [Direct and indirect mucosal wave imaging techniques]. Pol Merkur Lekarski. 2016 Apr;40(238):260-3.J Voice. 2011 Jul;25(4):395-405.

12.Mehta DD, Hillman RE. Current role of stroboscopy in laryngeal imaging. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2012 Dec;20(6):429-36.

13.Isaac Shochat, Konstantin Charnyk, Golda Grinblat, Tali Teitelbaum, Mohamad Taha, Itzhak Braverman. Do-It-Yourself Low-Cost Stroboscopy. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2023 Oct 1;149(10):943-945.

14.Thomas G, Mathews SS, Chrysolyte SB, Rupa V. Outcome analysis of benign vocal cord lesions by videostroboscopy, acoustic analysis and voice handicap index. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2007 Dec;59(4):336-40.

15.Hanson DG, Ji

ang J, D’Agostino M, Herzon G. Clinical measurement of mucosal wave velocity using simultaneous photoglottography and laryngostroboscopy. Ann Otol Rhinol Laryngol. 1995 May;104(5):340-9.

16.Svec JG, Schutte HK. Videokymography: high-speed line scanning of vocal fold vibration. J Voice. 1996 Jun;10(2):201-5.

17.Pietruszewska W, Just M, Morawska J, Malinowski J, Hoffman J, Racino A, Barańska M, Kowalczyk M, Niebudek-Bogusz E. Comparative analysis of high-speed videolaryngoscopy images and sound data simultaneously acquired from rigid and flexible laryngoscope: a pilot study. Sci Rep. 2021 Oct 14;11(1):20480.

18.Soni RS, Dailey SH. Sulcus Vocalis. Otolaryngol Clin North Am. 2019 Aug;52(4):735-743.

19.Lee A, Sulica L, Aylward A, Scognamiglio T. Sulcus vocalis: A new clinical paradigm based on a re-evaluation of histology. Laryngoscope. 2016 Jun;126(6):1397-403

20.Chao S, Song SA. Videostroboscopy. 2022 Nov 4. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan–.PMID: 336208

 

21.Heyduck A, Brosch S, Pickhard A, Hoffmann TK, Reiter R.Ann The Efficiency of (videolaryngo) stroboscopy in Detecting T1a Glottic Carcinoma and Its Preliminary Stages. Otol Rhinol Laryngol. 2022 May;131(5):471-477.

22.Eysholdt U, Lohscheller J. [Phonovibrogram: vocal fold dynamics integrated within a single image]. HNO. 2008 Dec;56(12):1207-12.

23.van Balkum M, Buijs B, Donselaar EJ, Erkelens DC, Goulin Lippi Fernandes E, Wegner I, Grolman W, Janssen LM. Systematic review of the diagnostic value of laryngeal stroboscopy in excluding early glottic carcinoma. Clin Otolaryngol. 2017 Feb;42(1):123-130.

24.Mehlum CS, Rosenberg T, Groentved AM, Dyrvig AK, Godballe C. Can videostroboscopy predict early glottic cancer? A systematic review and meta-analysis. Laryngoscope. 2016 Sep;126(9):2079-84.

25.Eysholdt U, Lohscheller J. [Phonovibrogram: vocal fold dynamics integrated within a single image]. HNO. 2008 Dec;56(12):1207-12.

 

Δρ Δ. Ν. Γκέλης

Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης (MD, ORL, DDS, PhD)

Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρικός Ερευνητής και Συγγραφέας

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Ιατρική Έρευνα, Συμπληρωματική Ιατρική

Διεύθυνση: ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τηλ: 6944280764, Email: pharmage@otenet.gr
www.gelis.gr, www.pharmagel.gr , www.orlpedia.gr , www.allergopedia.gr, d3gkelin.gr, www.vitaminb12.gr, www.zinc.gr, www.curcumin.gr

Ελένη Γκόλα

 

Ελένη Ε. Γκόλα,

Ιατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος

Καλιάφα Σπ. 1Α Ιωάννινα, Τ.Κ. 45332

Τηλ. +30 26510 49006, 6972161797

Χρυσάνθη Kαραπάντζου

Ass. Prof. Χρυσάνθη Kαραπάντζου (MD, ORL, PhD, MSc)
Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής
του Ludwig Maximilian Universität του Μονάχου, Γερμανίας,
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εταιρείας εφαρμογών της
Βοτουλινικής Τοξίνης στην Ωτορινολαρυγγολογία (ΕΛ.Ε.Μ.Ε.ΒΟ.ΤΟΞ.ΩΡΛ).
Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας ΩΡΛ Αλλεργίας και Ανοσολογίας. Διεύθυνση: Ζερβού Γεώργιου 19, 661 32, Δράμα. Τηλέφωνο: 2521057557,Κινητό: 6937377549

Ραμαντάνης Δημήτριος

Ραμαντάνης Δημήτριος

Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων Επιμελητής της B' ΩΡΛ Κλινικής  Metropolitan General

Ιατρείο: 25ης Μαρτίου 3 Τ.Κ. 15232, Χαλάνδρι και Ελευθερίου Βενιζέλου 26, Γαλάτσι, Τηλ. 2106899571 (Ιατρείο Χαλάνδρι) 2102222929 (Ιατρείο Γαλάτσι) 6932268268, www.ramamtanis.gr dr.ramantanisdim@gmail.com 

Δρ Ιωσήφ Β. Βιτάλ

Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου
Ιατρείο:  Μητροπόλεως 71, 54622 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 277698, Κιν.: 6974 505052
E-mail: joevital@gmail.com,
https://vital-orl.gr/

Ευάγγελος Γκόλας

Ευάγγελος Γκόλας
Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος,
Καλιάφα Σπύρου 1Α, 453 32, Ιωάννινα,
Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών
Τηλέφωνο: 2651049006, Κινητό: 6936349006  www.egolas.gr
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Νευροωτολογία, ΩΡΛ Αλλεργία, Φωνιατρική, ΩΡΛ ογκολογία, ΠαιδοΩΡΛ, Γηριατρική ΩΡΛ,
Ιατρική Διατροφολογία, Συμπληρωματική Ιατρική, Υπερβαρική Ιατρική, Βιταμίνη D, Βιταμίνη Κ.

 Σημείωση: Το παρόν επιστημονικό άρθρο γράφτηκε για λόγους ενημέρωσης των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελεί  μέσο διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή για ασθενείς, από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου.

Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση.
Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά μπορεί να χορηγούνται συμπληρωματικά, χωρίς να παραιτούνται οι ασθενείς από  τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, που γίνονται, όταν χρειάζονται, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη. Οι παρατιθέμενες διαφημίσεις εξυπηρετούν της δαπάνες συντήρησης της παρούσας ιστοσελίδας 


Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.