Η πρόληψη και ο περιορισμός των φλεγμονών με τη γείωση του ανθρωπίνου σώματος

Το ανθρώπινο σώμα ως ηλεκτρικό σύστημα και αυτό γειώνεται όταν περπατάμε ξυπόλυτοι στο έδαφος.

Στον ηλεκτρισμό γείωση είναι η αγώγιμη σύνδεση ενός σημείου κάποιου κυκλώματος ή ενός μεταλλικού αντικειμένου με το έδαφος, προκειμένου να αποκτήσουν το ίδιο δυναμικό με τη γη, πού ως γνωστό κατά σύμβαση, το δυναμικό της γης θεωρείται μηδέν.
Το δυναμικό είναι ένα μέγεθος που εκφράζει την ποσότητα του θετικού ή αρνητικού ηλεκτρικού φορτίου που φέρει ένα σώμα. Αν το πλήθος των ηλεκτρονίων και των πρωτονίων σε ένα μονωμένο αγώγιμο σώμα είναι τα ίδια, το σώμα αυτό έχει εν δυνάμει δυναμικό 0. Άρα το μηδενικό δυναμικό δεν είναι κάτι αόριστο.

Η Γη μπορεί να θεωρηθεί σφαιρικός αγωγός ο οποίος έχει αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο μερικών εκατομμυρίων Coulombs, ενώ ένα ίσο θετικό φορτίο υπάρχει στην ατμόσφαιρά της.

Η επιφάνεια της Γης χάνει τα αρνητικά φορτία με ένα ρυθμό 2000C/s μέσω της ατμόσφαιράς της με αποτέλεσμα σε λιγότερο από μια ώρα να είχε εκφορτιστεί εάν, με την βοήθεια των αστραπών – κεραυνών δεν επέστρεφαν τα αρνητικά αυτά φορτία πάλι πίσω.

Ο φλοιός της γης δέχεται κεραυνούς χιλιάδες φορές κάθε λεπτό της ώρας, ιδιαίτερα γύρω από την περιοχή του ισημερινού. Αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας είναι η επιφάνεια της γης να φέρει ένα τεράστιο αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο. Το ανθρώπινο σώμα παράγει θετικά ηλεκτρικά φορτία, τα οποία σταδιακά εξουδετερώνονται όταν φθάνουν στη γη (γείωση)

Αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο της γης σημαίνει ότι η επιφάνεια της γης είναι αρνητικά φορτισμένη με ηλεκτρόνια, τα οποια εξουδετερώνουν τα θετικά φορτία του ανθρώπινου σώματος, όταν το σώμα έρχεται σε άμεση επαφή με τη γη.
Όταν όμως το ανθρώπινο σώμα είναι μονωμένο, όπως όταν φοράμε λαστιχένια ή πλαστικά υποδήματα τα θετικά ηλεκτρικά φορτία δεν εξουδετερώνονται με τη γείωση μεσω των γυμνών πελμάτων και συσσωρεύονται στο ανθρώπινο σώμα.

Αυτή η συσσώρευση των θετικών ηλεκτρικών φορτίων και η πλήρης απομόνωσή μας από τη γη, με την πάροδο του χρόνου αφαιρεί τη βιολογική ενέργεια του σώματος και προάγει τη δημιουργία φλεγμονωδών νόσων.

Έχει αποδειχτεί ότι τα ηλεκτρόνια (αρνητικά φορτισμένα ηλεκτρικά φορτία) του φλοιού της γης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών οξυγόνου.

Οι ελεύθερες ρίζες είναι προϊόντα του φυσιολογικού μεταβολισμού. Απελευθερώνονται φυσιολογικά στον ανθρώπινο οργανισμό από τα μιτοχόνδρια, τα οποία αποτελούν για το κύτταρο, το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας. Στα κυτταρικά αυτά οργανίδια λαμβάνει χώρα η οξείδωση των τροφών (η μετατροπή δηλαδή της τροφής σε ενέργεια).

Οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου παράγονται ως υποπροϊόντα, κατά την διάρκεια παραγωγής ενέργειας με την χρησιμοποίηση οξυγόνου. Είναι μόρια με ένα ασύζευκτο, υψηλά ενεργό, ηλεκτρόνιο.
Για να εξισορροπήσουν την δομή τους, αποσπούν ηλεκτρόνια από γειτονικά μόρια, μετατρέποντας τα μόρια αυτά σε ελεύθερες ρίζες, με αποτέλεσμα να ξεκινούν μια καταστρεπτικά ενεργή αλυσίδα και να προκαλούν έτσι βλάβη σε μεγάλης σημασίας κυτταρικές δομές (πρωτεΐνες, κυτταρική μεμβράνη, DNA).

Το οξειδωτικό στρες των βιομορίων των πρωτεϊνών και των κυτταρικών μεμβρανών, που προκαλείται από τις ελεύθερες ρίζες αυξάνεται παράλληλα με την αύξηση της ηλικίας και θεωρείται ότι αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες της διαδικασίας της γήρανσης καθώς και και της εμφάνισης εκφυλιστικών νόσων, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο διαβήτης, η νόσος Alzheimer, η σκλήρυνση κατά πλάκας, καρκίνος κ.α.

Φαίνεται ότι το ανθρώπινο σώμα τελικά συντονίζεται να συνεργάζεται με τη γη, υπό την έννοια ότι υπάρχει μια συνεχής ροή ενέργειας μεταξύ του ανθρωπίνου σώματος και της γης.

Oταν πατάμε στο έδαφος με γυμνά πέλματα απορροφώνται δια μέσου του δέρματος μεγάλες ποσότητες αρνητικά φορτισμένων ηλεκτρονίων. Στην εποχή μας αυτό είναι πολύ σημαντικό, όσο ποτέ, διότι όλο και λιγότεροι άνθρωποι έρχονται κατ’ευθείαν σε επαφή με το έδαφος της γης.

Η χρήση υποδημάτων με σόλες από πλαστικό ή ελαστικό παρεμποδίζουν τη γείωση του σώματος. Αυτό έχει ως επακόλουθο το σώμα να βρίσκεται σε ένα διαρκώς αυξανόμενο στρες από τις ελεύθερες ρίζες του οξυγόνου. Οι τελευταίες παράγονται από την έκθεση του σώματος σε τοξικές ουσίες, όπως ο υδράργυρος, το κάπνισμα, τα εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα, τα τρανς λιπαρά, οι ακτινοβολίες κλπ.
Οι ελεύθερες ρίζες του οξυγόνου αδειάζουν το ανθρώπινο σώμα από ηλεκτρόνια.

Όταν περπατάει κανείς ξυπόλυτος στο έδαφος, ελεύθερα ηλεκτρόνια μεταφέρονται από τη γη στο ανθρώπινο σώμα. Το φαινόμενο της γείωσης είναι ένα από τα ισχυρότερα αντιοξειδωτικά μέσα, που γνωρίζουμε.

Η φλεγμονή τροφοδοτείται, όταν το αίμα είναι παχύρευστο και κυκολοφορούν σ’αυτό πολλές ελεύθερες ρίζες οξυγόνου και πολλά θετικά ηλεκτρικά φορτία. Η γείωση ανακουφίζει τη φλεγμονή, διότι περιορίζει τη γλοιότητα του αίματος και το σώμα πλημμυρίζει με αρνητικά φορτισμένα ιόντα, που ανεβαίνουν σ’ αυτό από τα γυμνά πέλματα [1].

Κατάλληλες επιφάνειες, στις οποίες μπορεί κανείς να γειωθεί είναι η άμμος, το γρασίδι, το χώμα, τα τούβλα το γυμνό τσιμέντο. Τα παπούτσια με δερμάτινη σόλα επιτρέπουν να γίνεται γείωση, πράγμα που δεν ισχύει για τα πλαστικά ή τα λαστιχένια.

Τα τελευταία μας αποσυνδέουν με τη γη και εμποδίζουν τη μεταφορά των ευεργετικών ηλεκτρονίων από το έδαφος στο υπόλοιπο σώμα.

Η γείωση ελαττώνει τη γλοιότητα του αίματος, που κυκλοφορεί στα αγγεία βελτιώνοντας το δυναμικό Ζήτα των ερυθρών αιμοσφαιρίων, το οποίο βελτιώνει την ενέργεια μεταξύ των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι χρειάζεται να παρέλθουν 80 λεπτά για τα ελεύθερα ηλεκτρόνια να φθάσουν από τη γη στο αίμα της κυκλοφορίας και να τροποποιήσουν το ηλεκτρικό φορτίο των ερυθρών αιμοσφαιρίων [1,2].

Η γείωση αντενδείκνυται όταν παίρνει κανείς αντιπηκτικά φάρμακα, όπως η κουμαδίνη, διότι μπορεί να αραιωθεί το αίμα περισσότερο από όσο χρειάζεται.

Η γείωση του ανθρώπου στο έδαφος συνοπτικά ασκεί τις ακόλουθες δράσεις [1, 2].

 • Εξουδετερώνει την αιτία της φλεγμονής. Βελτιώνει ή εξαφανίζει τα συμπτώματα πολλών διαταραχών που σχετίζονται με τη φλεγμονή.
 • Αυξάνει την ενέργεια
 • Ενισχύει τη γρήγορη αποκατάσταση του οργανισμού μετά από νόσο.
 • Βελτιώνει τον ύπνο στις περισσότερες των περιπτώσεων
 • Ανακουφίζει ή περιορίζει τους χρόνιους πόνους
 • Περιορίζει το στρες και προάγει την εσωτερική γαλήνη, κατευνάζοντας το νευρικό σύστημα και ελαττώνοντας τα επίπεδα των ορμονών του στρες.
 • Εξομαλύνει τους βιολογικούς ρυθμούς του σώματος.
 • Βελτιώνει την ευεξία
 • Ελαττώνει τη γλοιότητα του αίματος και βελτιώνει τη ροή του.
 • Υποστηρίζει την ισορροπία του ανοσοποιητικού συστήματος.
 • Ανακουφίζει τη μυική τάση και τους πονοκεφάλους.
 • Ελαττώνει τα ορμονικά συμπτώματα και τα συμπτώματα της περιόδου των γυναικών.
 • Βοηθάει και προστατεύει το σώμα από μόλυνση από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
 • Περιορίζει το ηλεκτρικό φορτίο εναλλασσομένου ρεύματος του σώματος. Έτσι βοηθείται η ομοιοστασία, η οποία βοηθάει την αίσθηση του καλώς έχειν, την αποκατάσταση κυτταρικών βλαβών και την υγιή αναπαραγωγή.
 • Δραματικά επιταχύνει την επούλωση και προλαβαίνει τις κατακλύσεις, όσων είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν κατάκοιτοι.
 • Υποστηρίζει τη διατήρηση της υγείας του καρδιοκυκλοφορικού συστήματος.
 • Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος
 • Περιορίζει ή εξουδετερώνει το jet lag [4]

alt

Οι έρευνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα υποστηρίζουν την άποψη ότι η γείωση του ανθρωπίνου σώματος μπορεί να αποτελεί ένα κύριο στοιχείο διατήρησης της υγείας που μπορεί να εξισωθεί με τη λογική σε χρόνο έκθεση στον ήλιο, την εισπνοή καθαρού αέρα, την κατανάλωση καθαρού νερού, βιολογικών τροφίμων και την σωματική άσκηση [3].

Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση

1. Chevalier G, Sinatra ST, Oschman JL, Delany RM. Earthing (grounding) the human body reduces blood viscosity-a major factor in cardiovascular disease.

J Altern Complement Med. 2013 Feb;19(2):102-10. doi: 10.1089/acm.2011.0820. Epub 2012 Jul 3.

2. Chevalier G, Sinatra ST, Oschman JL, Sokal K, Sokal P. Earthing: health implications of reconnecting the human body to the Earth’s surface electrons. J Environ Public Health. 2012;2012:291541. doi: 10.1155/2012/291541. Epub 2012 Jan 12. Review.

3. Gaétan Chevalier, Stephen T. Sinatra, James L. Oschman, Karol Sokal, Pawel Sokal

Earthing: Health Implications of Reconnecting the Human Body to the Earth’s Surface Electrons

J Environ Public Health. 2012; 2012: 291541. Published online 2012 January 12. doi: 10.1155/2012/291541

4.Menigoz W, Latz TT, Ely RA, Kamei C, Melvin G, Sinatra D. Integrative and lifestyle medicine strategies should include Earthing (grounding): Review of research evidence and clinical observations. Explore (NY). 2020 May-Jun;16(3):152-160.

 

 

Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης

Δρ.Δημήτριος Ν. Γκέλης
Iατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος

Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρικός Συγγραφέας, Ιατρικός Ερευνητής 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Ιατρική Έρευνα, Συμπληρωματική Ιατρική

Διεύθυνση: ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τηλ: 6944280764, Email: pharmage@otenet.gr
www.gelis.gr, www.pharmagel.gr , www.orlpedia.gr , www.allergopedia.gr, d3gkelin.gr, www.vitaminb12.gr, www.zinc.gr, www.curcumin.gr

Αικατερίνη Γκέλη
Αικατερίνη Γκέλη
Ιατρός, Ακτινοδιαγνώστρια
 Άσσος, Κορίνθου.
Εχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διαγνωστική με υπερήχους, κλασσική ακτινολογία παίδων και ενηλίκων, γναθοπροσωπική ακτινολογία, περιβαλλοντική ιατρική, ιατρική διατροφολογία, συμπληρωματική ιατρική.
ΣΑΜΑΑΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΑΓΙΝΤ

ΣΑΜΑΑΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΑΓΙΝΤ,
Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος Παπαθανασίου 9,
Κύμης - Αλιβερίου, 345 00 Αλιβέρι Ευβοίας, Τηλ. 2223029904

Ευάγγελος Γκόλας

Ευάγγελος Γκόλας
Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος,
Καλιάφα Σπύρου 1Α, 453 32, Ιωάννινα,
Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών
Τηλέφωνο: 2651049006, Κινητό: 6936349006  www.egolas.gr
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Νευροωτολογία, ΩΡΛ Αλλεργία, Φωνιατρική, ΩΡΛ ογκολογία, ΠαιδοΩΡΛ, Γηριατρική ΩΡΛ,
Ιατρική Διατροφολογία, Συμπληρωματική Ιατρική, Υπερβαρική Ιατρική, Βιταμίνη D, Βιταμίνη Κ.

 

Νίκος Μουσούρος

Νίκος Μουσούρος, Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: ΩΡΛ Αλλεργία, Ενδοσκοπήσεις, Προληπτική Ιατρική, Συμπληρωματική Ιατρική, Ιατρική Διατροφολογία,

βιταμίνη D

Βασιλίσσης Σοφίας 29 , Άργος 21200 , Tηλ. 2751021211, 6945995538 e-mail:nmoussouros@hotmail.com

Ιωάννης Σαμψάκης

Σαμψάκης Ιωάννης,
Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος (ΜD, ORL)
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Ωτορινολαρυγγολογία ενηλίκων και παιδιών, Διαταραχές της φωνής, Διαταραχές της ακοής και της ισορροπίας, Αλλεργική ρινίτιδα

Αιγαίου 132 & Καππαδοκίας 1, Νέα Σμύρνη, 1712
Τηλ. 2109317817Σημείωση: Το παρόν επιστημονικό άρθρο γράφτηκε για λόγους ενημέρωσης των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελεί  μέσο διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή για ασθενείς, από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου.

Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση.
Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά μπορεί να χορηγούνται συμπληρωματικά, χωρίς να παραιτούνται οι ασθενείς από  τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, που γίνονται, όταν χρειάζονται, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη. Οι παρατιθέμενες διαφημίσεις εξυπηρετούν της δαπάνες συντήρησης της παρούσας ιστοσελίδας 


Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.